Központi vízkárelhárítási bejelentések: +06 96 500 000
Széchenyi logo
Központi vízkárelhárítási bejelentések: +06 96 500 000

Dunakiliti fenékküszöb

Dunakiliti fenékküszöb.jpg

A Dunakiliti fenékküszöb a Duna 1843 fkm szelvényben, a Duna medrében, folyásirányra merőlegesen, a Dunakiliti duzzasztómű felvízi csatornája alatt 100 m-re épült.

Rendeltetése: Alapvető feladata a Duna főmederbe érkező 400-600 m3/s-os vízhozam vízszintjének megemelése a Dunakiliti Duzzasztó segítségével és a gravitációs vízbetáplálás biztosítása a szigetközi hullámtéri ágrendszerekbe.

Átadás időpontja: A Fenékküszöb a Duna 1992. évi elterelését követően ideiglenes létesítményként épült 1995-ben, és azóta is ellátja a funkcióját.

Műszaki paraméterei: A fenékgátat vegyes anyagú kőből, gabionból, kavics előtöltéssel alakították ki, mely átlagos magassága 4 m-re található a mederfenék felett. A 200 m hosszú, 1:3 felvízi és 1:15 alvízi rézsűhajlással bukóként kialakított 5 m koronaszélességű kőküszöb felvízszintet tart, átlagosan 123,00 mBf. üzemvízszinttel.

Kivitelező: ÉDUVÍZ Kft.

Érdekesség: A vízi élőlények számára a küszöb átközlekedhető, tapasztalatok az üzemeltetéssel és ökológiai átjárhatósággal kapcsolatban kedvezőek és előremutatóak A hullámtéri vízkivételeken kilépő vízhozam a felvízszinttel szabályozható a Dunakiliti duzzasztómű segítségével. 1300 m3/s-os vízhozamig a duzzasztó bevonásával az árvizek az üzemvízszint (123,00 mBf.) emelkedése nélkül levezethetők. Nagyobb árvizek - beleértve a jeges árvizeket is - a fenékküszöbön és a duzzasztón keresztül levezethetők. Az ideiglenes fenékküszöb és a Dunakiliti duzzasztó a térség kulcsműtárgyaiként üzemel, és így a Szigetközi Hullámtéri Vízpótló Rendszer egységes rendszert alkot.