Központi vízkárelhárítási bejelentések: +06 96 500 000
Széchenyi logo
Központi vízkárelhárítási bejelentések: +06 96 500 000

Települési vízgazdálkodás

Integrált települési vízgazdálkodás

A XX. században a településeken a csapadékvizek minél gyorsabb elvezetése volt a műszaki megoldások középpontjában. 

Az éghajlatváltozás, a csapadék korábbinál szélsőségesebb eloszlása és intenzitása miatt a korábban kiépített elvezető rendszerek nem elégségesek, és számos további problémát is okoznak:

  • A még sok városban meglévő egyesített szennyvízcsatornák a kapacitásukat meghaladó mennyiséget nem képesek elvezetni, felhőszakadás esetén az aknákból kilép a szennyvíz, továbbá a szennyvíztisztító telepek hatásfokát is rontja a hirtelen megnövekedő csapadékmennyiség.
  • Az egybefüggő csapadékmentes napok száma megnőtt, ilyenkor a talaj nedvességtartalma drasztikusan lecsökken.
  • A nagyobb településeken a felszín nagy része burkolt, ami nem engedi a beszivárgást. Az elszikkadni nem tudó, lefolyó víz a sima felületeknek köszönhetően pár perc alatt megjelenhet a csatornában és a környező vízfolyásokban, ami akár kiöntést okozhat.

A villámárvizekre, a rendkívül nagy intenzitású esőkre a csapadék elvezetés már nem ad elégséges megoldást, mivel a legtöbb településen nem lehet elhelyezni az ehhez szükséges méretű vezetékeket, árkokat.

Folyamatábra

Ezen problémákra új szemléletű, integrált csapadékvíz gazdálkodási koncepció adhat megoldást, mely reagál a változó körülményekre, a nagy intenzitású esőknél biztosítja az élet- és vagyonvédelmet, de a hosszabb csapadékmentes időszakban javítja a mikroklímát, továbbá a település vízfelhasználási igényeinek kielégítésébe is besegít a vizek helyben tartását célzó megoldásokkal:

  • A víz talajba juttatása előtt szükség lehet a víz tisztítására mechanikai és/vagy biológiai megoldásokkal.
  • Az elsődleges cél a csapadék beszivárogtatása zöldfelületen vagy vízáteresztő burkolaton keresztül.
  • Ha a terület nem alkalmas a csapadék egészének elszikkasztására, akkor jöhet szóba a csapadékvíz gyűjtése későbbi használatra.
  • A lefolyás lassítása, a víz ideiglenes visszatartása különböző műszaki megoldásokkal.
  • Párologtatással nagy mennyiségű csapadékvíz juttatható vissza a körforgásba, és akár olyan helyen is alkalmazható, ahol vízzáró burkolatok vagy a magas talajvíz miatt a szikkasztás nem alkalmazható.

 

Az integrált csapadékvíz-gazdálkodás műszaki megoldásaival a csapadékvíz jórészt a szabadtéren helyben hasznosul, így csökkentheti a felszín felmelegedését, a léghőmérsékletet, ezáltal a lakosok hőérzetét.

A települések a megvalósításhoz a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keresztül tudnak pályázni forrásra.

Ezen kívül fontos, hogy a jogszabályi kötelezettség (253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet) alapján az ingatlan tulajdonosának telken belül kell gondoskodni a csapadékvíz elhelyezéséről, hasznosításáról, hogy ne terhelje a közterületi csapadék elhelyezésére kiépített műveket.

Települési csapadékvíz gazdálkodás stratégiája

1. Visszatartás/ hasznosítás, beszivárogtatás/ a H < 20mm magasságú csapadékoknál
2. Tározásos lefolyás szabályozás a 20<H<40 mm magasságú csapadékoknál
3. Biztonságos felszíni lefolyási útvonal kialakítása a H>40mm magasságú csapadékoknál

1: A zöld infrastruktúra tartomány
2-3: A szürke infrastruktúra tartomány

 

 

Forrás:

Buzás Kálmán: Magyarország csapadékvíz gazdálkodási stratégiája 2040-ig

Lépték-Terv: Vízérzékeny tervezés a városi szabadtereken