Központi vízkárelhárítási bejelentések: +06 96 500 000
Széchenyi logo
Központi vízkárelhárítási bejelentések: +06 96 500 000

Mosonszentjánosi tűsgát

Mosonszentjánosi tűsgát

A műtárgy már csak a kora miatt is egy nagyon különleges vízépítési mű, úgynevezett tűsgát, melyből Magyarország területén már csak néhány található. 1898-ban a magyaróvári főhercegi uradalom építtette, majd 1904-ben átadta a Rábaszabályozó Társulatnak, amely gondoskodott annak felújításáról. A Hanság-főcsatornán ebben az időszakban 4 db duzzasztó épült, melyek célja elsősorban az volt, hogy segítségükkel a főcsatorna különböző szakaszain az altalajnedvesítés érdekében megfelelő vízszint álljon elő. Ma már csak 2 db duzzasztó maradt fent, a Mosonszentjánosi és a Mekszikópusztai. A II. világháborúban megsérült, felrobbantották, a felépítmény teljesen tönkrement, az alépítmény betonmaradványai a mederben még ma is fellelhetők. 1950-es években az eredeti tervek szerint a megmaradt alapokra akarták a műtárgyat ráépíteni, de az nem bizonyult jó megoldásnak, ezért az új közvetlenül a régi gát felett épült meg 1955-ben.

A duzzasztó mai állapotában középen 7 m szélességű nyílással rendelkezik, melyet fa tűkkel (35 db) lehet elzárni. A két oldalán 2,0-2,0 m átmérőjű fatáblás zsilipnyílások találhatók, melyekkel az üzemelési előírásnak megfelelő duzzasztott vízszint állítható be. Funkciója tehát a duzzasztás általi vízvisszatartás, mellyel a környező Princz-Hanyi és Dél-Hansági területek megfelelő talajvíz háztartása biztosítható. 

Működtetése jelenleg a Fertő tó levezetőrendszer keretében, a Magyar-Osztrák Vízügyi Bizottság által elfogadott üzemeltetési szabályzat, ill. a magyar hatóság által kiadott vízjogi üzemeltetési engedély alapján történik.

Az elmúlt időszak csapadékhiányos időjárása miatt a talajvíz sajnos nagyon alacsony szinten volt a térségben, melynek növelése a Hanság-főcsatorna vízszintjének megemelésével érhető el.