Központi vízkárelhárítási bejelentések: +06 96 500 000
Széchenyi logo
Központi vízkárelhárítási bejelentések: +06 96 500 000

Fertőszéli (Mekszikópusztai) zsilip

Fertőszéli új zsilip (Mekszikópuszta)

A műtárgy telepítése, alapfeladata, célja, rendeltetése, építési ideje

Nevezett műtárgy alapfeladata a Fertő-tó egyetlen levezető csatornáján, a Hanság-főcsatornán a szivárgásmentes zárás és szükség esetén a Fertő-tavi árvizek leeresztésének gyors, korszerű biztosítása.

Megépítésének célja és rendeltetése a Fertő-tó üzemeltetési vízszintjének (115,70 mAf.*) tartása a zsilipkezelési szabályzat szerint. 1991-1992-ben épült magyar-osztrák közös beruházásban. A terveket Josef Plattner osztrák tervező készítette. Az acélszerkezeti elzárás, az olajhidraulikus mozgatóberendezés és villamosberendezések az osztrák KÜNZ Vállalat, a beton, vasbetonszerkezetek alépítménye és felépítményei a magyar ENVIROTECH KFT. vállalkozásában készültek.

 

A műtárgy rövid ismertetése

A műtárgy a Hanság-főcsatorna 32,269 km szelvényében készült, egybeépítve a Fertőszentmiklós-Fertőújlak összekötő út hídszerkezetével. A két 4,0 m széles kiépített nyílásában a billenőtáblákat olajhidraulikus rendszer mozgatja. A rendszer működtethető kézi vezérléssel a műtárgy melletti kezelőépületből és távvezérléssel az ÉDUVIZIG Fertődi csatornaőrházának számítógépes egységéből. 

A leeresztendő maximális vízhozam: 15 m3/sec (egy nyitott nyílás esetén).

A billenőtáblák felső éle: 116,20 moAf.

Küszöbmagasság: 112,87 moAf.

A műtárgy elektromos berendezése szondák által érzékeli az aktuális vízszinteket és billenőtábla állásokat, amely értékeket kijelzi a kezelőépület műszerfalán, a Fertődi csatornaőrház számítógépének monitorán és ugyanitt írásban is rögzíti. A műtárgy üzemeltetője az ÉDUVIZIG Hansági Szakaszmérnöksége. Az üzemeltetés rendjét a magyar-osztrák megállapodás alapján készült "Kezelési szabályzat" (1983. június 27-i jegyzőkönyv VIII. pont) tartalmazza. Üzemmentes időszakban a táblákat felső állásban kell tartani. A zárótáblákat évenként, ill. működési periódusonként felváltva kell vízeresztésre használni. A vízeresztési igénytől függetlenül a zárótáblákat havonta egy alkalommal a felső táblaállás és a mindenkori felvízi vízállás közti tartományban mozgatni kell. A zárótáblák egyidejű mozgatása külön utasításra megoldható. Az üzembe helyezett zárótábla mozgatását mindig lépcsőzetesen szabad végrehajtani.