Home

Hírek

Győr, Nagy-Pándzsa Domus udvar mögötti szakasz

"Védképesség helyreállítása az I. rendű árvízvédelmi fővédvonalakon” című projekt.

Igazgatóságunk a Duna Naphoz, vízfolyáshoz kapcsolódó kézműves játékokkal is várta a gyerekeket az elmúlt hétvégén.

Kissé változó vízjárás várható a Dunán és a Rábán

Díjakkal és igazi közösségteremtő élménnyel tértünk haza az idei Duna Napi rendezvényről.

A 8. legjobb időt teljesítette futócsapatunk a rendezvényen.

Igazgatóságunk is részt vállalt egy előadás erejéig abban az országos központi kezdeményezésben, melybe a Győri Gárdonyi Géza Általános Iskola is bekapcsolódott.

 

Felhívás

Turisták és a horgászok számára

Folyamatban van a KEHOP – 1.4.0-15-2015-00002 számú „Nagyműtárgyak fejlesztése és rekonstrukciója” című beruházás Dunakiliti térségi projektelemeinek a kivitelezése. A felújítási munka olyan fázisba ért, hogy a Dunakiliti duzzasztómű kezelőhídján az átjárás, és a műtárgy környezetének turisták által történő megtekintése munka- és balesetvédelmi szempontból veszélyes, ezért ez 2108. augusztus 03-ig továbbra is tilos!

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet szerinti vízjogi engedélyezési eljárás kezdeményezéshez 2018. január 1. napjától mellékelni kell valamennyi  vízhasználat, vízimunka, vízilétesítmény kérelem esetén a vízügyi igazgatóság vízügyi objektumazonosítási nyilatkozatát. Dokumnetumok elérhetőek az alábbi linken.