Központi vízkárelhárítási bejelentések: +06 96 500 000
Széchenyi logo
Központi vízkárelhárítási bejelentések: +06 96 500 000

Hajózás és medermérés

Hajózás és medermérés

Víziút fenntartás és hajóútkitűzés

Folyam- és tószabályozási feladatkörében az ÉDUVIZIG részére kiemelt feladatot jelent a Dunán, mint nemzetközi víziúton a megfelelő paraméterű hajóút biztosítása, kitűzése. Az előírások szerinti hajóút paraméterek eléréséhez műszaki beavatkozások elvégzése, szabályozási művek építése, karbantartása és végső esetben gázlókotrások végrehajtása szükséges. A hajóút kitűzési tevékenységet 2 db nagyhajó és egy gyorsjáratú kishajó végzi, melyek az igazgatóságunk tulajdonában vannak. A hajók jó karban tartása, üzemképességük biztosítása, üzemi kikötő fenntartás, kitűző anyagok gyártása, pótlása, műhelytevékenység a kitűzési tevékenység szerves részét képezi. Az ÉDUVIZIG üzemi kikötője és hajózási telephelye Gönyűn, a Duna mellékágán üzemel.

A hajóút megjelölését szolgáló jelek lehetnek:

  • úszó jelek, bóják (ezeket jégzajlás estén ideiglenes jelek, karók helyettesítik)
  • parti jelek, táblák
  • fényjelzések, amelyek az úszó és parti jeleket egészíthetik ki.

A hajóút állapotát a vízügyi szervek folyamatosan ellenőrzik, Felméréseik alapján kitűzési tervet készítenek, amely egy adott folyamszakasz jelkihelyezésének alapja. Az időszakos hidrológiai változások hatására a tényleges kitűzés ehhez képest módosulhat. A hajóút kitűzése a vízjogi hatóság által jóváhagyott kitűzési terv alapján történik.

Igazgatóságunk működési területén a Duna folyam Rajka-Szob 1811-1708 fkm szakasza VI/b osztályú nemzetközi víziút és egyben határfolyó Szlovákiával. A két ország megosztva és közösen végzi a hajóút fenntartási tervezési és operatív  feladatokat. A medermérések egysugaras technológiával és a CEF FAIRway Danube projektben beszerzett multibeam rendszerű GARDA mérőhajóval történnek az önálló folyami mérőcsoporttal. Hajózhatósági szempontból problémát jelentenek az 1734 fkm és az 1711 fkm térségében elhelyezkedő sziklás gázlók, továbbá a mozgó medrű szakaszon a 1791 - 1797 fkm térsége.

A hajózási szempontból szűk keresztmetszeti szakaszokat rendszeresen mérjük és az eredményeket a hajózásban érdekeltek számára közzétesszük.

A Mosoni-Duna, Győr-Gönyű Országos Közforgalmú Kikötőre eső szakasza (0-2 fkm között) VI/B, míg a 2-14 fkm szakasza III. osztályú víziút. A hajóút kitűzése úszó jelekkel megfelelő, a jóváhagyott 2022. évi kitűzési terv alapján történik.

A Fertő-tó II. osztályú vízút. A hajóút kitűzés megfelelő, a jóváhagyott 2012. évi kitűzési terv alapján történik.

Folyami medermérés

Igazgatóságunkon a hajóút fenntartással, mederkezeléssel kapcsolatos feladatok biztosítása és egyéb ágazati megbízások végrehajtása érdekében külön mérőcsoport dolgozik. A csoport egysugaras és multibeam rendszerű mederméréseket végez, ez utóbbit az egyik legkorszerűbb technológiával felszerelt GARDA mérőhajóval. A mederméréseken felül drónos légi felvételezés és hagyományos geodéziai feladatok képezik a csoport feladatát.