Központi vízkárelhárítási bejelentések: +06 96 500 000
Széchenyi logo
Központi vízkárelhárítási bejelentések: +06 96 500 000

Dunakiliti duzzasztómű

Dunakiliti duzzasztómű

A duzzasztómű a szigetközi hullámtéri vízpótlás kulcsműtárgya a Duna 1842 fkm szelvényében. Átadás időpontja: 1989.

Az 1995. évben épült fenékküszöb segítségével a szigetközi hullámtéri vízpótlást biztosítja és emellett árapasztó szerepe is van. A fenékküszöb hatásaként a Dunakiliti-Rajka (országhatár) közötti szakaszon a vízszint a Dunakiliti duzzasztóművel részlegesen szabályozhatóvá vált. Az előírt vízszintet áradás esetén a duzzasztómű szabályozásba még be nem vont nyílásainak további nyitásával lehet tartani.

A műtárgy két fő része a duzzasztóművi rész és a segédhajózsilip. A mű 7 db, egyenként 24 m széles, szegmens táblával zárható nyílásból áll, melyből 6 db duzzasztási, a hetedik nyílás ideiglenes hajózsilipként és duzzasztóművi nyílásként egyaránt működtethető. A hajózsilip nem üzemel.

A térségi vízrendszer vízkormányzási, irányítási feladatait a mellette lévő üzemirányítási épületből látják el.

A vízkormányzáshoz további hat nagyműtárgy kapcsolódik. A szivárgócsatornán lévő 2., 3., 4., 5. számú műtárgyak alapfeladata a Hrusov-Dunakiliti tározó szivárgó vizeinek megfelelő szinten tartása és az optimális talajvízszint biztosítása, valamint a Mosoni-Duna, a mentett oldali vízpótló rendszer és részben a hullámtéri ágrendszerek élővízzel történő vízellátása. A tározó árvízi töltésben lévő 1. és 5. számú műtárgyak ezen túlmenően a mentett oldal árvízvédelmét is biztosítják.

A duzzasztómű és létesítményeinek legutóbbi felújítása a „Nagyműtárgyak fejlesztése és rekonstrukciója” című beruházás keretében európai uniós és hazai forrásból valósult meg 2022-ben.