Központi vízkárelhárítási bejelentések: +06 96 500 000
Széchenyi logo
Központi vízkárelhárítási bejelentések: +06 96 500 000

Árvízvédelem és jeges árvíz elleni védekezés

Az árvízvédelem

Az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság területén 11 db mentesített árvízi öblözet található, amelynek nagysága megközelítőleg 1400 km2 (elöntéssel veszélyeztetett terület). Az öblözeteket 13 db árv...
2023. 03. 29.

Főbb árvízi események 1954 - 1975

1954. július 12. A Szigetközben katasztrófát okozott a magas és tartósságában is rendkívüli árvíz. Július 15.-én hidraulikus talajtörés (buzgár) következtében Ásványrárónál két helyen, majd Kisboda...
2023. 03. 29.

Főbb árvízi események 1991-től napjainking

1991. július 29. és augusztus 11. között két árhullám vonult le a Duna teljes hosszán és a Lajtán III. fokú készültség elrendelése mellett. A második Dunai árhullám Dunaremeténél 30 cm-rel meghalad...
2023. 06. 23.

Jeges árvíz elleni védekezés

A jégkár-elhárítás feladata a folyókban keletkező és érkező jég megfigyelése, kezelése és kártételek nélküli levezetése, továbbá a folyami nagyműtárgyak, mederben lévő művek, parti létesítmények vé...
2023. 03. 29.