Széchenyi logo
Központi vízkárelhárítási bejelentések: +06 96 500 000

Felszíni vízhasználatok

VH-FEV Felszíni vízhasználatok adatgyűjtése (korábbi OSAP 1694)

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény adta felhatalmazás alapján, amelyet a vízgazdálkodási feladatokkal összefüggő alapadatokról szóló 178/1998. Kormányrendelet (XI.6.) szabályoz, 2018. január 1-től a vízügyi igazgatóságok vízgazdálkodási adatgyűjtésként végzik többek között a felszíni vízhasználatok (korábban OSAP1694 számú) adatainak gyűjtését is.

Az adatgyűjtés célja, hogy átfogó, országos képet adjon a felszíni vizeket érő közvetlen mennyiségi hatások helyéről, mértékéről és jellegéről.

Az adatszolgáltatásra az 500 m3/év feletti felszíni vízkivételre vagy felszíni vizekbe történő vízbevezetésre vonatkozó vízjogi engedéllyel rendelkező vízhasználók kötelezettek. Az adatszolgáltatási kötelezettséget a Vízgazdálkodási törvény felhatalmazása alapján kiadott, a vízgazdálkodási feladatokkal összefüggő alapadatokról szóló Korm. rendelet írja elő, figyelemmel a 2000/60/EK irányelvre.

A tárgyévi tényleges kivett-, illetve a vízfolyásba bevezetett vízmennyiségre vonatkozó adatszolgáltatást az adatok gyűjtésére szolgáló VH-FEV (korábban OSAP 1694) adatlapon kell teljesíteni tárgyévet követő január 31-i határidővel.

Az tárgyévre vonatkozó adatlap és kitöltési útmutató az Országos Vízügyi Főigazgatóság holnapjáról (www.ovf.hu /hu/osap-doc) tölthető le.

Ezen adatok alapadatként szolgálnak a rendelkezésre álló vízkészletek meghatározását célzó hidrológiai hossz-szelvények készítéséhez.

Az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság a hatályos vízjogi engedélyek alapján nyilvántartást vezet a felszíni vízhasználatokról (vízkivételek/vízbevezetések) és a vízrendszerek közötti átvezetésekről. A nyilvántartás a vízjogi engedélyben szereplő fontosabb műszaki adatokat és tényadatokat tartalmaz.

A fontosabb felszíni vízkivételek: öntözési, halastavi, ipari, illetve ökológiai vízigényt kiszolgáló vízkivételek.

Felszíni vízbe történő vízbevezetések: tisztított szennyvíz, ipari használtvíz-, csapadékvíz bevezetések, valamint halastavak leeresztéséből származó vízbevezetések.