Széchenyi logo
Központi vízkárelhárítási bejelentések: +06 96 500 000

Igazgatóságunk megkezdte a Fertő tó levezetőrendszer 2023. évi fenntartási munkáit

Hanság Fertő tó

A Magyar-Osztrák Vízügyi Bizottság határozata alapján a Fertő tó levezetőrendszer (Hanság-főcsatorna –Rábca) fenntartási munkáira minden évben elfogadott terv alapján kerül sor. A költségeket a két állam közötti szerződésben meghatározott felosztási kulcs alapján viselik a felek.

Az éves fenntartási terv tartalmaz bokor- és cserjeírtást, part- és rézsűkaszálást, mederkaszálást partról és vízről, depónia kaszálást és gréderezést, valamint iszapolást és iszap elterítést.

A munka során kivágásra kerültek a parti sávban és a hullámtérben lévő elkorhadt fák, valamint a fenntartást akadályozó bokrok és cserjék, azonban több egészséges fát meghagytunk a területen.

Hansági Szakaszmérnökségünk szakemberei jelenleg a partrendezési és iszapolási munkákat végzik a Hanság-főcsatorna 13+190 – 15+590 szelvények között (Tarcsai határcsatorna és az Andaui híd között). A parti sáv és a töltés oldalának rendezése 1 db hosszúgémes lánctalpas, valamint 1 db gumikerekes forgófelsővázas kotrógéppel történik. Az iszapolás hosszúgémes lánctalpas géppel valósul meg.

A fenntartási munkák kezdete előtt Igazgatóságunk egyeztetett a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság szakembereivel is, valamint értesítettük az osztrák kollégákat a munkálatok megkezdéséről.