Központi vízkárelhárítási bejelentések: +06 96 500 000
Széchenyi logo
Központi vízkárelhárítási bejelentések: +06 96 500 000

Mosoni-Duna torkolati műtárgy és hajózsilip

Mosoni-Duna torkolati műtárgy

Rendeltetése: Az 1950-60-as évektől kezdődően a Dunán jelentős medersüllyedés alakult ki, melynek következtében lecsökkentek a kis-és közepes vízszintek. Ennek mértéke a Mosoni-Duna torkolatánál elérte a 2 métert. A vízszintsüllyedés eredményeként leszívó hatás érvényesült: a dunai kisvizek befolyásolták a Mosoni-Duna alsó torkolati szakaszán lévő vízszintet, így a vízszintsüllyedés még Győrnél, sőt a Rába alsó szakaszán is érzékelhető volt. Ezzel ellentétes folyamatként ugyanakkor az elmúlt időszakban előfordult árvizek egyre magasabb szinteken tetőztek.

Mindezek következményeként elsőrendű feladatként jelent meg a Mosoni-Duna lesüllyedt kis- és közepes vízszintjeinek visszaállítása, a Duna megtámasztó hatásának megfelelő torkolati vízszint visszaállítása az ’50-es ’60-as évek referenciaszintjeinek megfelelően. A probléma megoldására európai uniós és hazai forrásból valósulhatott meg a „Mosoni-Duna torkolati szakaszának vízszint rehabilitációjacímű, az elmúlt 30 év rendkívül jelentős térségi beruházása 2016-2022 között.

Átadás időpontja: 2022. június

Műszaki paraméterei: A fenti összetett kérdésekre egy komplex műtárgy kialakítása jelenthetett megoldást, mely vízszint rehabilitációt biztosító két, 12 m széles nyílású vízszintszabályozó nyílással, 12x90 m paraméterű hajózsilippel, ökológiai átjárhatóságot biztosító halátjáróval épült. A műtárgy létrejöttével - mely árvízkapuként is funkcionál - a vízszint rehabilitáció hatásterületén az árvízvédelmi biztonság is javulni fog.

Kivitelező: Mosoni-Duna 2017 Konzorcium (Mészáros és Mészáros Kft. és KÖTIVIÉP’B Kft.)

Érdekesség: A projekt eredményeként a kis- és közepes vízszintek visszaállításával lehetővé vált a vizes élőhelyek rehabilitációja, a hajózás feltételeinek javítása, a győri városkép javítása, és a korábbi térség vízgazdálkodási fejlesztési céljainak maradéktalan teljesülése. A 2022. évi szélsőségesen csapadékmentes időjárás során a műtárgy által befolyásolt folyószakaszokon kialakult kedvező vízállapotok megmutatták, hogy a térség érdekében összefogva az érdekelt felek megfelelő választ tudnak adni a jövőbeli kihívásokra is.

Üzemirányítás elérhetőség:

Telefonszám: 06-30-083-2750
Kikötői üzemi/üzemviteli csatorna rádió: VHF71

A hajózsilip üzemrendje: 

November 1-től –Január 31-ig: 08:00; 12:00; 15:00
Február 1-től –Április 30-ig: 08:00; 12:00; 16:00
Május 1-től –Augusztus 31-ig: 07:00; 11:00; 15:00; 19:00
Szeptember 1-től –Október 31-ig: 08:00; 12:00; 16:00

Mosoni - Duna torkolati mű üzemrendje (hatályos 2024.06.01-től)

Az aktuális üzemrend olvasható pdf formátumban megtalálható az alábbi linkek között
Hasznos dokumentumok: