Központi vízkárelhárítási bejelentések: +06 96 500 000
Széchenyi logo
Központi vízkárelhárítási bejelentések: +06 96 500 000

Megkezdődött a Rába és a Rábca folyó mentesített öblözeteinek árvízvédelmi fejlesztése című projekt műszaki átadása Ünnepélyes projektzáró rendezvény a Lébényi zsilipnél

rába-rábca projekt

A múlt hét folyamán megkezdődött a Rába és a Rábca folyó mentesített öblözeteinek árvízvédelmi fejlesztése című projekt műszaki átadása.

A 2023. november 30-án záruló projektben, a kijelölt Rába jobbparti szükségtározó területén megépült a Kemenesszentpétert védő másodrendű árvízvédelmi töltés, valamint 4 db árapasztó vápa kialakításával jelentősen javult a nagyvízi meder levezetőképessége az érintett folyószakaszon. További fontos rábai projektelem a Pápoci fenékküszöb, melynek megvalósításával, a kisvízszintek emelésével kettős cél érhető el. Biztosítja a meder és zátonyok állandó vízborítását kisvizes időszakban, visszaszorítva a növényzetet és emelve a térségi talajvízszinteket, valamint frissvíz utánpótlást biztosít a Pápoci-holtágban, amely a természetes környezet megőrzése szempontjából is kedvező.

A Rábca mentén a Mosonszentjánosi, Mosonszentmiklósi, Lébényi, és Börcsi zsilipek rossz állapota korábban az elsőrendű védvonal állékonyságát veszélyeztette, így az öblözet árvízi elöntési veszélyének csökkentése érdekében az átépítésük már régóta indokolt volt. A régi zsilipeket a kivitelező ideiglenes körtöltések védelme mellett teljesen elbontotta, az új, vasbeton szerkezetű műtárgyak pedig a kor színvonalának megfelelő, acél elzárószerkezetekkel és elektromos mozgatóberendezésekkel épültek meg. A műtárgyakon kívül átépültek a csatlakozó mederszakaszok is, ahol a műtárgy külvízi és belvízi oldalán új vízmércék biztosítják a zavartalan vízrajzi észlelést.

A projekt záróeseményére 2023. november 14-én került sor a beruházás során átépített Lébényi zsilipnél. A rendezvényen felszólalt Kovács Gábor Lébény polgármestere, Sopronyi László a kivitelező Mészáros és Mészáros Zrt. területi főmérnöke, Láng István az Országos Vízügyi Főigazgatóság főigazgatója, dr. Nagy István agrárminiszter, a térség országgyűlési képviselője és Németh József az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság igazgatója.