Központi vízkárelhárítási bejelentések: +06 96 500 000
Széchenyi logo
Központi vízkárelhárítási bejelentések: +06 96 500 000

Töltéskorona használati rendje

ATNEZETES_tolteskozlekedesi_engedely_EDUTOLTES_HONLAP.jpg

Tisztelt Töltéskorona használók!

Igazgatóságunk vagyonkezelésében álló elsőrendű árvízvédelmi vonalak fő funkciója a töltések által védett területek elöntés elleni biztonságának garantálása, tehát a lakosság és javaik védelme. Emellett a tényleges árvízvédekezés nélküli időben a védművek koronáinak egyéb, korlátozott jóléti hasznosítása megengedett.

Töltésközlekedési engedélyek online értékesítése:

www.edutoltes.hu

Töltéseink az árvízi védekezés céljainak megfelelően épültek ki, ahogy a fenntartás szintje is ezt az igényt elégíti ki. Az ÉDUVIZIG a művek védképességének megőrzése, karbantartási munka vagy egyéb célfeladat érdekében a töltéskorona megközelítését vagy használatát bármikor korlátozhatja vagy megtilthatja.

Az ÉDUVIZIG állandó engedélyt adott ki a vagyonkezelésében álló töltéskoronákon kerékpárral, segédmotoros kerékpárral, motorkerékpárral, valamint állati vontatású járművel és lóháton történő közlekedésre, továbbá keresztirányú közlekedésre a töltés rámpákon, amennyiben a közlekedő betartja a töltésközlekedés általános szabályait és feltételeit. A sorompóval, vagy egyéb módon lezárt töltéskoronán az egy nyomon haladó jármű és gyalogos forgalom áthaladását biztosítja igazgatóságunk, azonban állati vontatású járművel nem lehet közlekedni. Szakfeladatok ellátása vagy egyéb okból az ÉDUVIZIG lakossági használatból ideiglenesen vagy véglegesen kivonhat töltésszakaszokat, melyeken tilos közlekedni gyalogosan vagy bármilyen eszközzel. Az erről szóló aktuális információ az alábbi linkre kattintva olvasható: 

 

Megközelítés elől teljesen elzárt területek:

 • Rába bp.: 0+000 – 0+400 tkm (Rába Quelle területe)
 • Rába jp.: 0+000 – 0+693 tkm (Kossuth híd – Rába Kettős híd)
 • Mosoni-Duna jp.: 3+497 – 4+233 (Volt Vagongyár mögötti, magasparti erdős terület)

Az általános közlekedési engedély alól kivételek, mely szakaszokon kizárólag gyalogos vagy kerékpáros közlekedés megengedett a vízügyi szakfeladatok ellátása mellett:

 • Duna jp.: 0+000 – 2+009 tkm (Károlyháza – Vének; torkolati mű)
 • Mosoni-Duna bp.: 10+180 – 12+588 tkm (Győr, Kócsag utca – Kálóczy tér)
 • Mosoni-Duna bp.: 12+692 – 12+960 tkm (Kálóczy tér – Bahnhof rampa)
 • Mosoni-Duna bp.: 13+358 - 15+776 tkm (Püspökerdei lejáró – Újfalusi rampa)
 • Mosoni-Duna jp.: 6+117 - 11+063 tkm (Jedlik híd - Rábca árvízkapu)
 • Mosoni-Duna jp.: 4+907 - 6+104 tkm (Város rét lakópark – Kossuth híd)
 • Rába jp.: 0+693 - 1+168  tkm (Rába Kettős híd - Mamma Mia)
 • Rába bp.: 0+791 – 1+168 tkm (Petőfi híd -  Jakobinus utcai rampa)
 • Rába bp.: 0+400 – 0+524 tkm (Rába Quelle – Rába Kettős híd)

Szíves figyelmükbe ajánljuk a 2018. november 9-én kiadott "Mit szabad és mit nem az árvízvédelmi töltéseken" című sajtóközleményünket, melyben foglaltak továbbra is érvényesek: 

A témában készült videóriportok itt tekinthetőek meg:

Egyes töltésszakaszokon jogszerűen kiváltott engedély birtokában, a meghatározott szabályok betartása mellett egyéb járművel is lehet közlekedni. Az adott évben megváltott engedélyek következő év január 31-ig érvényesek.

Töltéskorona használati engedélyek igényelhetők az online felületen (www.edutoltes.hu), illetve együttműködési megállapodással rendelkező továbbértékesítő partnereinknél papäír alapon, ahol az érvényes tagság további feltétele a kiváltásnak:

 • Sporthorgász Egyesületek Győr-Moson-Sopron megyei Szövetsége
 • Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetsége
 • Országos Magyar Vadászkamara Győr-Moson-Sopron megyei Területi Szervezete

Igazgatóságunk működési területén a töltéskorona közlekedési engedélyek online értékesítése - a 3,5 tonna össztömeg alatti gépjárművekre - a www.edutoltes.hu honlapon keresztül történik. Az ÉDUVIZIG központjában és Szakaszmérnökségein a továbbiakban nem történik kiadás a 3,5 tonna össztömeg alatti gépjárművekre.

Az ÉDUVIZIG működési területén érvényes engedély birtokában közlekedésre igénybe vehető töltéskorona szakaszok az alábbiak, melyeket a mellékelt térképes formában is megjelenítettük:

ÁLTALÁNOS ENGEDÉLY TERÜLETI HATÁLYA

Hansági Szakaszmérnökség területén:

 • Rábca jp. 0+000-29+741 tkm (Rábca árvízkaputól 86-os útig)
 • Rábca bp. 0+000-30+667 tkm (Rábca árvízkaputól 86-os útig)
 • Mosoni-Duna jp. 11+063-33+200 tkm (Rábca árvízkapu – Mecsér)

Szigetközi Szakaszmérnökség területén:

 • Duna jp. 0+000-53+000 tkm (Vének-Dunakiliti V. zsilip)
 • Mosoni-Duna bp. 0+000-10+180 tkm (Vének-Győr, Kócsag utca)
 • Mosoni-Duna bp.:12+959-13+357 tkm (Bahnhof rampa-Püspökerdei lejáró)
 • Mosoni-Duna bp.:15+776-35+695 tkm (Újfalusi rampa-Dunaszentpál)

Rábai Szakaszmérnökség területén:

 • Rába jp. 2+165 – 83+964 tkm (GySEV hídtól a magaspartig)
 • Rába bp. 2+096 – 83+711 tkm (GySEV hídtól Sárvár 85. sz. útig)
 • Marcal jp. alsó: 0+000 –2+407 tkm (torkolattól a magaspartig)
 • Marcal jp. felső 0+000 – 4+593 tkm (Bakony-értől a magaspartig)
 • Marcal bp. 0+000 – 17+784 tkm (torkolattól a közúti hídig)
 • Répce-árapasztó bp. 0+000 –10+825 tkm (torkolattól a közútig)
 • Répce-árapasztó jp. 0+000 – 8+197 tkm (torkolattól a földútig)

 

DUNAKILITI ENGEDÉLY TERÜLETI HATÁLYA

 • Dunakiliti duzzasztómű területe

 

KOMÁROM-ALMÁSFÜZITŐ ENGEDÉLY TERÜLETI HATÁLYA

Tatai Szakaszmérnökség területére 2021 évtől külön engedély váltható, amely az alábbi töltésszakaszokra érvényes:

 • Duna jp. 1+100 - 1+800 tkm (7-es számú tározótól - MOL-LUB telephelyig)
 • Duna jp. 5+200 - 6+100 tkm (almásfüzitői csónakháztól -  almásfüzitői gátőrházig)
 • Duna jp. 7+050 - 11+150 tkm (Stadion úti rampától- komáromi szennyvízátemelőig)

 

A kiállított engedély cseréjét az eredeti okirat leadásával kezdeményezheti a feltüntetett jogosult pl. rendszám vagy alapadat változás esetén, amelyre minden esetben a kiváltás helyén van lehetőség az adminisztárciós költgéek megfizetésével.

Szeretnénk felhívni minden kedves töltéskorona használó figyelmét, amennyiben felszínen úszó szennyező anyagokat, halpusztulást, valamint a víz állapotának hirtelen, gyors megváltozását (víz színének, szagának változása, habzás, halak szokatlan viselkedése) tapasztalja vagy a töltésben, annak tartozékaiban, a vízkormányzási műtárgyakban rendellenességeket, rongálódásokat, illetve illegális használatot észlel, állampolgári kötelezettségének eleget téve szíveskedjen értesíteni az ÉDUVIZIG állandó műszaki ügyeletét a +36-30/959-4388 számon.

Kérjük a tisztelt töltéskorona használókat, hogy az ÉDUVIZIG munkatársainak és járműveinek a szakági feladatok elvégzése érdekében járó elsőbbséget és akadálymentes haladást biztosítani szíveskedjenek a minél hatékonyabb munkavégzés céljából Az ÉDUVIZIG munkatársa a töltéshasználat szabályszerűségét jogosult ellenőrizni, a közlekedőket irányítani vagy megállítani.

Igazgatóságunk törekszik arra, hogy a védművek megóvása, mint jogszabályban rögzített alapfeladatai mellett a társadalom jóléti, rekreációs igényeit is figyelembe véve üzemeltesse védműveit, ehhez azonban a lakosság szabálykövető magatartása és együttműködése elengedhetetlen. Ennek érdekében kérünk minden töltéskorona használót,  hogy közösségi szellemben tekintsen a töltésekre és kölcsönös toleranciát tanúsítson az ott közlekedőkkel szemben. Támogassa az ott szolgálatot ellátó kollégáinkat a munkavégzésben, akik valamennyiünk biztonsága érdekében teszik a dolgukat. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a fentiekben ismertetett lakosság általi töltéshasználati lehetőségek csak a tényleges árvízvédekezés nélküli időre értendők és kizárólag a védművek koronáin történő igénybevételre terjednek ki. A védművek koronán kívüli bármely más részének közlekedésre történő igénybevétele szigorúan tilos, mely a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. tv. 246. §-a szerint ár- és belvízvédelmi szabálysértésnek minősül.

Bízunk abban, hogy a jövőben a fentiek figyelembevételével hosszútávon kialakul az a terület használati kultúra, mely mindannyiunk megelégedésére szolgál.

Köszönjük együttműködésüket!

 

Térképek Győr belterületéről az engedélyezett töltésközlekedés típusait illetően, továbbá térképek az ÉDUVIZIG területén elhelyezkedő, engedéllyel bejárható töltésszakaszokról szakaszmérnökségeink szerinti megosztásban a galériában megtalálhatók.