Közbeszerzés 2013

1. Széchenyi jégtörő hajó javítása, karbantartása, parti szemle lebonyolítása

Vállalkozási szerződés

1.alairt_vallalkozasi_szerzodes.pdf

Szerződés teljesítése

1_szerzodes_teljesitesere_vonatkozo_adatok_jegtoro.xlsx

2. Szállítási szerződés a KEOP- 2.1.1/2F/09-2009-0005 számú „Tát, Kenyérmezei-és Únyi-patak visszatöltésezése” megnevezésű projektmegvalósulásához szükséges gépek beszerzésére

Vitarendezési kérelem

2vitarendezes.pdf

Szerződés Városkert

2_szerzodes_varoskert.pdf

Szerződés Hidrot

2_szerzodes_hidrot.pdf

szerzodes_teljesitesere_vonatkozo_adatok_Tat_gepkocsibeszerzes_vk.pdf

3. A „Répce-Rábca menti területek, vizes élőhelyek helyreállítása, vízellátása II/II. ütem (II. ütem-0+000-21+375)” tárgyú KEOP -3.1.2/2F/09-11-2012-0007 azonosítószámú projekt megvalósításához szükséges

I. rész: Műszaki ellenőri

3megbizasi_szerz_muszaki_ell.pdf

II. rész: PR tájékoztatási feladatok ellátása

3megbizasi_pr.pdf

4. Répce, Rábca II/II. ütem - kivitelezés

Vitarendezés

4elozetesvitarendezesszekszard.pdf

4elozetesvitarendezesikerelem_LANGSZOLGKft.pdf

4elozetes_vitaren_geohidro.pdf

Vállalkozási szerződés

4_vallalkozasi_szerzodes_oktaeder.pdf

2013_4_vallalkozasi_szerzodesI.sz_.mod_.pdf

5. Vállalkozási szerződés a KEOP-2.1.1/2F/09-11-2011-0002 azonosítószámú „Marcal jobb parti árvízvédelmi részöblözet árvízvédelmi biztonságának javítása” című pályázati program megvalósításához szükséges kiviteli tervek elkészítésére és építési munkák elvégzé

Szerződés kivitelezés

szerzodes_teljesitese_Marcal_kivitelezes.pdf

5szerzodes_marcal _kivitelezes.pdf

6. Szlovák-magyar vízrajzi információs rendszer a Dunán és mellékfolyóin (TELEDAN) című (HUSK 1101/2.1.1/0348 azonosítószámú) projekt megvalósításához szükséges terepi eszközök beszerzése

Szállítási szerződés

6_szall_szerz_techlogic.pdf

Szerződés teljesítésére vonatkozó adatok

6szerzodesteljesiteserevonatkozoadatok-terepieszkozok.docx

7. Netpun jégtörő-munka hajó javítása, karbantartása, parti szemle lebonyolítása vállalkozási szerződés keretében

szerzodesteljesiteserevonatkozoadatokNEPTUN.docx

Vállalkozói szerződés

7_vallalkozoi_szerz_neptun.pdf

8. "A Fertő tó nádasainak és a tómeder vízpótló csatornáinak rekonstrukciója" című, KEOP-3.1.2/2F/09-11-2012-012 azonosítószámú projekt megvalósítási munkái vállalkozási szerződés keretében

Előzetes vitarendezési kérelem

8_elozetes_vitarendezesi_kerelem.pdf

9. Vállalkozási szerződés a KEOP-2.1.1/2F/09-11-2011-0001 azonosítószámú, Komárom, Almásfüzitő árvízvédelmi öblözet árvízvédelmi biztonságának javítása című pályázati program megvalósításához szükséges kiviteli tervek elkészítésére és építési munkák elvégzésére a FIDIC piros könyv alapján

komarom_kivitelezes_szerzodes.pdf

szerzodes_teljesitese_komarom_kivitelezes.pdf

Tájékoztatás előzetes vitarendezésről

9_tajekoztatas_elozetes_vitarendezesrol_kerelemmel_es_valaszzal.pdf

Előzetes vitarendezési kérelem_2

9_elozetes_vitarendezesikerelem_MVZ_09.25.pdf

10. "A Fertő tó nádasainak és a tómeder vízpótló csatornáinak rekonstrukciója” című, KEOP-.3.1.2/2F/09-11-2012-0012 azonosítószámú projekt megvalósítási munkáihoz kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátása megbízási szerződés keretében”

Aláírt szerződés

10_alairt szerzodes.pdf

szerzodes_teljesitese_ferto_muszakiellenor.pdf

11. „Gyalogos és kerékpáros híd Doborgaz-Dunakiliti” megnevezésű projekt keretében előzetes megvalósíthatósági tanulmány készítése.

vállalkozási szerződés

11_vallakozasi_szerzodes.pdf

12. „Megbízási szerződés a HUSK 1001/2.1.2/0060 azonosítószámú „Árterületek rehabilitációja a Duna Szap-Szob közötti közös szakaszán az árvízvédelem megerősítése és a folyó ökológiai értékeinek növelése érdekében” című projekt megvalósításához szükséges PR és tájékoztatási feladatok ellátása”

megbízási szerződés

12_megbizasi_szerzodes.pdf

13. „Komárom, Almásfüzitő árvízvédelmi öblözet árvízvédelmi biztonságának javítása” című projekt megvalósításához szükséges PR és tájékoztatási feladatok ellátására

megbízási szerződés

13_megbizasi_szerzodes.pdf

szerzodes_teljesitesere_vonatkozo_adatok_Komarom_PR.pdf

14. Rábaköz-Tóköz többcélú vízgazdálkodási fejlesztése, belvízcsatornák geodéziai felmérése, feldolgozása

vállalkozási szerződés

14_vall.szerz_. rabakoz-tokoz.pdf

szerzides_teljesitesere_vonatkozoadatok_rabakoz-tokoz.docx

15. Vízjogi engedélyezési terv és kiviteli terv készítése a Rábca vízfolyás, a Kepés-Lesvári csatorna és a Zsombékosi csatorna műtárgyaival kapcsolatosan

vállalkozási szerződés

15_vallalkozasi_szerzodes.pdf

szerzodes-teljesitesere-vonatkozo-adatokvizjogi.eng_.tervkivit.terv_.docx

16. "3 db új 5 személyes áruszállító (pick-up) terepjáró haszongépjármű beszerzése"

16_szallitasi_szerzodes_3_dbterepjaro.pdf

2013_16_szerzodes_teljesiteserevonatkozoadatok-3db_terepjaro.docx

17. Szlovák-magyar vízrajzi információs rendszer a Dunán és mellékfolyóin (TELEDAN)” című (HUSK/1101/2.1.1/0348 azonosítószámú) projekt megvalósításához szükséges központi távmérő szoftver beszerzése és installálása, távmérő állomások rendszerbe kapcsolása, továbbá webkiszolgáló szoftver, adatátadást biztosító szoftver, valamint gázlószámító szoftver fejlesztése tájékoztatási és nyilvánossági feladatok ellátásával együtt

vall_szerz_teledan_szoftver.pdf

II.szerz_.mod_._Teledan_szoftver.pdf

Szlovák-magyar vízrajzi információs rendszer a Dunán és mellékfolyóin (TELEDAN)” című (HUSK/1101/2.1.1/0348 azonosítószámú) projekt megvalósításához szükséges központi távmérő szoftver beszerzése és installálása, távmérő állomások rendszerbe kapcsolása, továbbá webkiszolgáló szoftver, adatátadást biztosító szoftver, valamint gázlószámító szoftver fejlesztése tájékoztatási és nyilvánossági feladatok ellátásával együtt

I.sz_.szerz_.modTeledan_szoftver.pdf

2013_17_szerzodes_teljesitesere_vonatkozo_adatok_szoftver.docx

18. 1 db rézsűkaszáló gép beszerzése szállítási szerződés keretében

szallítasi_szerz_rezsukasza.pdf

szerzodes_teljesitesere_vonatkozo_adatok.pdf

19. Szállítási szerződés a KEOP-2.1.1/2F/09-11-2011-0002 számú „Marcal jobb parti árvízvédelmi részöblözet árvízvédelmi biztonságának javítása” megnevezésű projekt megvalósulásához szükséges gépek beszerzésére

szallitas_szerz_asg.pdf

szallitasi_szerzodes_varoskert.pdf