Adatszolgáltatás

KÖZÉRDEKŰ ADATOK SZOLGÁLTATÁSA

(Vízgazdálkodási feladatokkal összefüggő alapadatok szolgáltatása)

A vízgazdálkodási feladatokkal összefüggő alapadatok (mint pl. vízrajzi adatok) megismerése érdekében bárki – szóban, levélben vagy elektronikus úton – igényt nyújthat be.

A szóban előterjesztett igényeket írásos formában is meg kell ismételni annak érdekében, hogy a megrendelés tárgya (azaz a szolgáltatandó adatok köre), továbbá az adatkérő személye egyértelműen azonosítható legyen.

Az írásos igényt a csatolt megrendelő lapon kérjük benyújtani e-mail-ben, vagy  levélben.
Az adatszolgáltatást leggyorsabban hiánytalanul kitöltött megrendelő lap beküldése esetén tudjuk teljesíteni!

FONTOS MEGJEGYZÉS:

A vízgazdálkodási alapadatok szolgáltatása kizárólag az idősor jellegű és leíró adatok szolgáltatására terjed ki (pl. vízrajzi adatsorok, mértékadó árvízszintek, meglévő műtárgyak jellemző adatai).
Vízilétesítmények, vízimunkák, vízhasználatok tervezésével, továbbá káreseményekkel kapcsolatos szakvéleményekre, hozzájárulásokra vonatkozó kérelmüket a titkarsageduvizig.hu e-mail címen szíveskedjenek benyújtani! 

Az adatszolgáltatás megrendelő lapja letölthető:

ADATIGENYLO LAP 2020.12.18-tol.docx

Az adatszolgáltatás megrendelő lapja beküldendő:

E-mai-ben: vizrajzeduvizig.hu

Levélben: Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, 9028 Győr, Árpád u. 28-32.

AZ ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓ  28/2018. (OVF) számú UTASÍTÁSA:

Az Országos Vízügyi Főigazgatóságnak és a vízügyi igazgatóságoknak a közérdekű adatok megismeréséről és a szolgáltatási szerződés megkötéséről szóló szabályzata

Adatkezelési tájékoztató

Tájékoztatás közérdekű adatot igénylők részére