SONDAR projekt - a talaj szerepe

Igazgatóságunk nagyon fontosnak tartotta a Sondar projektben való részvételt, hiszen a projekt célja a talajok sokszínűségének, sokoldalúságának bemutatása volt a mindennapi ember számára, erősítve bennük a talajtudatosság fontosságát. Igazgatóságunk a teljes projekten belül a talaj és talajvíz összefüggéseivel foglalkozott, feladatunk volt a talaj és talajvíz védelmének közérthető formában történő bemutatása.

A Sondar projekt felhívta a figyelmet a talajvédelem és a talajvízvédelem fontosságára, hangsúlyozva a talaj szerepét, mint szűrő funkció. A projekt mintaterülete a Felső-Szigetköz, ahol több üzemelő és távlati vízbázis található, amelyek védőterülettel rendelkeznek.

Sondar projekt - összefoglaló videó from Mindforum on Vimeo.

Igazgatóságunk a partnereinkkel közösen (Mosonmagyaróvár Önkormányzata, NYME) konkrétan is bemutatta a védőterületeken történő tevékenységek hatásait, a korlátozások tiltások értelmét és indokait a mintaterületre vonatkozóan. Ismertetettük a jelenlegi állapotot és a lehetséges szennyező forrásokat, bemutatva a védelem fontosságát és a különböző talajoknak ebben játszott szerepét.

A lehető legszélesebb közönségnek igyekeztünk bemutatni a projekt eredményeit, de kiemelten szólítottuk meg a diákokat, általános iskolás és középiskolás korosztályt, a területen élő felnőtt lakosságot valamint a területhasználókat és gazdálkodókat.

„A Duna régió talajvédelmi hálózata” – című SONDAR projekt az Európai Unió Ausztria-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködéi Program 2007-2013 támogatásával valósult meg.

http://sondar.eu

Images: 
hazai_nemzetk_zi: 
lezart_futo: