Szigetközi mentett oldali és hullámtéri vízpótló rendszer ökológiai célú továbbfejlesztése

A Szigetköz területe kiemelkedő jelentőségű nedves élőhely, ahol a korábbi természetes állapotok a természeti folyamatok és emberi beavatkozások hatására megváltoztak. A Duna kimutatható medersüllyedése következtében a kisvizek szintje, ennek hatására a talajvízszint csökkenése figyelhető meg. Ugyanakkor az árvízszintek növekedése tapasztalható. A mentett oldali csatornák és az alsó-szigetközi hullámtéri ágak kiszáradtak, a vizes élőhelyek területi kiterjedése fokozatosan visszaszorult.

A kedvezőtlen folyamatok ellensúlyozására korábban megvalósult a legnagyobb kárt szenvedett Felső-Szigetköz mentett oldali és a hullámtéri ágrendszerek rehabilitációja. A beruházások a hullámtérben az Ásványi ágrendszer felső részéig, a mentett oldalon Ásványráró térségéig terjedtek.

Ezt követően merült fel az igény az alsó-szigetközi területek vízpótlási rendszerbe való bekapcsolására. Az Alsó-Szigetköz mentett oldala a Felső-Szigetköz irányából csak korlátozott mértékben kap vizet, ezért a csatornamedrekben tartós kisvizes időszakokban pangó víz, vízminőség romlás, helyenként kiszáradás, az itteni életközösségek degradációja jellemző, ami csak további vízpótlással szüntethető meg. A beavatkozásokkal a tájképi és ökológiai értékek megőrzése, helyreállítása, a természeti értékek megőrzése, az intenzív mezőgazdaság öntözővíz igényének biztosítása és a medrek halászati hasznosítási feltételeinek a javítása valósul meg. 

Igazgatóságunk célkitűzése, Alsó-Szigetközben a kedvezőtlen ökológiai folyamatok megállítása és jobb életfeltételek biztosítása az élővilág számára.

Images: 
hazai_nemzetk_zi: 

Címkék

Események

02
05/02/2017 - 11:00

Időpont: 2017. május 2. 11:00
Helyszín: ADUVIZIG Bajai Szakaszmérnökség, Türr István konferenciaterem 
       Baja, Szeremlei u. 80. 

24
04/24/2017 - 10:00

Időpont: 2017. április 24. 10:00
Helyszín: ÉDUVIZIG székház, Putz József terem (I. em.) 
       9021 Győr, Árpád út 28-32.,

25
04/25/2017 - 13:00

Időpont: 2017. április 25., kedd 13:00

Helyszín: Soproni Vízmű Zrt. kultúrterme (Sopron, Bartók Béla u. 42.)