Állások, hirdetmények

Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

területi felügyelő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő.

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9177 Ásványráró, Rákóczi u. 45.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 • Az Igazgatóság működési területén elhelyezkedő állami tulajdonú, vízügyi vagyonkezelésben lévő árvízvédelmi művek és vízfolyások kezelési, felügyeleti feladatainak ellátása, továbbá azok üzemeltetésének és fenntartásának koordinálása, fejlesztések előkészítése és irányítása.
 • Szakágazati adatok digitális nyilvántartása, adatok karbantartása, ügyiratkezelés.
 • Az Igazgatóság képviselete; működési terület vízgazdálkodását érintő tervek, koncepciók készítésében való közreműködés.
 • Pályázatok szakmai feladatainak irányítása és koordinációja.
 • Részvétel ár- és belvízvédekezés operatív végrehajtásában.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Felsőfokú mérnöki végzettség (szakaszmérnöki képesítés, főiskola, egyetem)
 • Erkölcsi bizonyítvány
 • Windows rendszer és MS Office programok ismerete
 • „B” kategóriás jogosítvány

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Szakirányú mérnöki végzettség
 • Angol vagy német nyelv legalább középfokú ismerete (beszédkészség)
 • Magyar Mérnöki Kamarai tagság, tervezői vagy szakértői jogosultság
 • ArcGIS és Autocad szoftverek felhasználói szintű ismerete
 • Vízépítési kivitelezési, hatósági vagy vízgazdálkodás-tervezési szakmai gyakorlat

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör 2017.03.01-jétől betölthető. További információt Tatai Róbert szakaszmérnök nyújt a 96/577-051-es telefonszámon.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. február 28.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Minimális tartalmi elvárás a kísérőlevélhez csatolt részletes szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentumok benyújtása elektronikus úton Tatai Róbert részére a tatai.robert@eduvizig.hu e-mail címre.

 


Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

szivattyútelepi gépkarbantartó (gépész)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő.

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, Győr

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 • Stabil szivattyútelep üzemelési fenntartási feladatainak ellátása
 • A telep gépi, segédüzemi és elektromos berendezéseinek, továbbá a telekhatáron belüli létesítmények üzemeltetéséhez szükséges munkafeladatok elvégzése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • szakközépiskolai, vagy szakmunkás gépészeti, gépkezelői műszaki végzettség
 • erkölcsi bizonyítvány

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • raktározási ismeretek
 • villamos gépész végzettség

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör 2017.03.01-jétől betölthető. További információt Tatai Róbert szakaszmérnök nyújt a 96/577-051-es vagy a 30/298-5863-as telefonszámon.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. február 28.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Minimális tartalmi elvárás a kísérőlevélhez csatolt részletes szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentumok benyújtása elektronikus úton Tatai Róbert részére a tatai.robert@eduvizig.hu e-mail címre.

 


Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

projekt ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozott idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő.

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9021 Győr, Árpád utca 28-32.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Részt vesz az igazgatóság projektjeivel kapcsolatosan a pályázatok előkészítésében, benyújtásában, lebonyolításában és utánkövetésben. Ellátja az Igazgatóság EU-s projektjeihez kapcsolódó adminisztrációs feladatokat, jelentéseket, kérelmeket, és egyéb dokumentumokat készít, szükség szerint projekt adminisztrációs rendszerek használatával. Közreműködik a projekt külső szereplőinek (köz)beszerzésében. Kapcsolatot tart a projektben résztvevő külső és belső szereplőkkel, szervezetekkel. A határon túli projekteknél idegen nyelvű levelezést és kommunikációt folytat.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Építőmérnök, környezetmérnök, műszaki menedzser, gazdasági vagy egyéb releváns felsőfokú végzettség.
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások).
 • Kommunikációképes angol/német nyelvtudás.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Tárgyalóképes angol/német nyelvtudás.
 • EU-s pályázatok megvalósításában szerzett képesítés és/vagy gyakorlat.
 • Építési beruházások előkészítésében és lebonyolításában szerzett gyakorlat.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör várhatóan 2017.03.20-tól betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. február 28.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Részletes szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentumok benyújtása elektronikus úton Timár Irén részére a timar.iren@eduvizig.hu e-mail címre.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. március 10.


Az  ÉSZAK-DUNÁNTÚLI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG

pályázatot hirdet

 BELSŐ ELLENŐR

munkakör betöltésére

Feladata:

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben rögzített belső ellenőrzési feladatok, így különösen:

 • a vonatkozó jogszabályok, a nemzetközi belső ellenőrzési standardok és a módszertani útmutatók és a Belső Ellenőrzési Kézikönyv szerinti belső ellenőrzések elvégzése, tanácsadó vélemények elkészítése, az ellenőrzési javaslatok végrehajtásának figyelemmel kísérése,
 • Belső Ellenőrzési Kézikönyv rendszeres felülvizsgálata, a – jogszabályok, módszertani útmutatók változásai miatt – szükséges módosítások átvezetése,
 • a belső kontrollrendszer működésének és jogszabályi megfelelésének vizsgálata, elemzése, és értékelés,
 • javaslattétel a belső kontrollrendszerek fejlesztésére gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi szempontok figyelembevételével,
 • kockázatelemzéssel alátámasztott éves ellenőrzési tervek összeállítása, igazgatói jóváhagyás után a belső ellenőrzési tevékenység megszervezése,
 • az éves ellenőrzési jelentés, illetve az összefoglaló éves ellenőrzési jelentés összeállítása,
 • belső ellenőrzésekre vonatkozó nyilvántartások vezetése, ellenőrzési dokumentumok, adatok biztonságos megőrzése és tárolása,
 • tanácsadói tevékenység ellátása a kormányrendeleteknek megfelelően.

Szolgálati helye:    9021 Győr, Árpád u. 28-32.

A pályázók köre: 

Előírt végzettség, szakmai tapasztalat:

 • Főiskola, vagy egyetemi végzettség
 • A költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről, valamint a költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témájú továbbképzéséről szóló 28/2011. (VIII. 3.) NGM rendelet 1/A. §-ban meghatározott végzettség, szakképesítés, valamint szakmai gyakorlat.
 • Költségvetési szerveknél belső ellenőrzési tevékenység végzéséhez szükséges miniszteri engedély (regisztrált belső ellenőr) megléte az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 70. §-a szerint, vagy a pályázó vállalja a regisztrálást és rendelkezik az ahhoz szükséges gyakorlattal.
 • Államháztartási, költségvetési és ellenőrzési kérdésekben való tájékozottság.

Elvárt kompetenciák:

 • kommunikációs és konfliktuskezelő képesség
 • megbízhatóság, terhelhetőség
 • felelősségvállalás, felelősségtudat
 • felhasználói szintű MS Office alkalmazások ismerete

További információk: 

A pályázatot iskolai bizonyítvány másolatokkal mellékelve kérjük elküldeni Fülöp Péter részére emailben a fulop.peter@eduvizig.hu címre.

Tel: 96/500-054

A pályázat benyújtásának határideje:  2017. február 28.

 


HIRDETMÉNYEK:

Pályázati felhívás ingatlanrész bérletére​- Győr 5532/1, 7506/4 hrsz., reklámtábla kihelyezés céljából

11988_1_2017_Palyazati_felhivas.pdf

Ajanlati_lap.pdf

sematikus abra1.pdf

sematikus abra2.pdf

Szerzodes_minta_1.pdf

 

Pályázati felhívás ingatlanrész bérletére - Mecsér 34/3 hrsz.

10696-1_2016_palyazati_felhivas.pdf

Ingatlanrész bérletére reklámtábla kihelyezés céljából - Pályázati felhívás

reklamtabla-palyazat.zip

Dunaalmás 0599/4 hrsz - Pályázati felhívás

8019-helyszinrajz.pdf 8019-Palyazat-Dunaalmas0599p4.pdf 8019-Titoktartasi nyilatkozat.pdf

Balesetvédelmi figyelemfelhivó közlemény

8147_2015_Balesetvedelmi_figyelemfelhivo kozlemeny_2015.11.17.pdf

8145/2015 Győr 12175 HRSZ Pályázati felhívás:

8145-palyazati felhivas.pdf

8145/2015  Helyszínrajz:

8145_Helyszinrajz.pdf

8145/2015 Titoktartási nyilatkozat:

8145-titoktartasi nyilatkozat.pdf