Állások, hirdetmények

Az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság pályázatot hirdet

számviteli ügyintéző/számviteli referens (könyvelő)

közalkalmazotti munkakör betöltésé

A munkakörhöz tartozó főbb feladatok:

 • főkönyvi könyveléssel kapcsolatos feladatok ellátása
 • szállítói és vevői számlák, valamint bank és pénztárbizonylatok kontírozása és könyvelés ellenőrzése
 • havi bérjegyzékek és egyéb személyi jellegű feladások kontírozása és könyvelése,
 • költségfelosztások készítése, könyvelése,
 • főkönyvi kivonat készítése, egyeztetése
 • havi időközi költségvetési jelentések elkészítésében közreműködés
 • negyedéves mérlegjelentések, illetve éves beszámolók készítésében közreműködés,
 • a könyvelési adatokkal kapcsolatos információk és adatszolgáltatások elkészítése és határidőre történő továbbítása,

A munkakör betöltésének feltételei:

 • mérlegképes könyvelői végzettség és regisztráció
 • legalább 5 éves szakmai gyakorlat, amely időszaki beszámolók készítését is magában foglalja
 • erkölcsi bizonyítvány
 • Windows rendszer és MS Office programok ismerete
 •  
 • államháztartási mérlegképes könyvelői végzettség
 • államháztartási gyakorlat
 • felsőfokú végzettség
 • Forrás programrendszer ismerete

A munkavégzés helye Győr. A munkakör a pályázatok elbírálást követően azonnal betölthető. További információt Konczné Nagy Andrea osztályvezető nyújt, tel.: 96/500-050.

A jelentkezéseket (szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentumok másolata) a konczne.nagy.andrea@eduvizig.hu címre várjuk, kizárólag elektronikus úton.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 24.

 

 

Az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság - Győr

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

1 fő vízrendezési ügyintéző/referens közalkalmazotti munkakör betöltésére

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű

A munkavégzés helye: ÉDUVIZIG Vízrendezési és Öntözési Osztály, Győr, Árpád út 28-32.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: Az Igazgatóság sík- és dombvidéki területein lévő állami tulajdonú, vízügyi vagyonkezelésében lévő vízrendezési és vízpótló művek, magasépítmények üzemeltetésének, fenntartásának, fejlesztésének előkészítése, irányítása. Az ágazati célkitűzések érvényesítése a vízügyi műszaki létesítményeket érintő egyéb fejlesztések során. Pályázatok szakmai feladatainak irányítása és koordinációja. Részvétel ár- és belvízvédekezésben. Szakágazati adatok digitális nyilvántartása, adatok karbantartása. A működési terület vízgazdálkodását érintő tervek, koncepciók készítésében való közreműködés.

Pályázati feltételek:

 • Szakirányú felsőfokú végzettség
 • MS Office alkalmazások felhasználói szintű ismerete
 • B kategóriás jogosítvány
 • Büntetlen előélet
 • Jó kapcsolatteremtő képesség, csapatszellem

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Építőmérnöki végzettség
 • Egyetemi szintű vízépítő mérnöki végzettség
 • Vízépítési kivitelezési, vízügyi hatósági vagy vízgazdálkodási tervezési szakmai gyakorlat
 • Angol vagy német nyelv legalább középfokú ismerete
 • Műszaki ellenőri jogosultság
 • Autocad, ArcGIS felhasználói szintű ismerete
 • Vízügyi szakmai elhivatottság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
Fényképes szakmai önéletrajz, képesítést tanúsító okiratok fénymásolata.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019.05.23.

A pályázatok benyújtásának módja: szilbekne.molnar.katalin@eduvizig.hu e-mail címen keresztül.

 

 

PÁLYÁZAT

Országos Vízügyi Főigazgatóság

Belvízvédelmi és Öntözési Főosztály

VÍZHASZNOSÍTÁSI REFERENS

munkakörének betöltésére

A pályázat benyújtásának határideje: 2019.05.14.

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. §-nak megfelelően pályázatot hirdet az intézmény Belvízvédelmi és Öntözési Főosztály Öntözési Osztályán vízhasznosítási referens munkakör határozatlan időre szóló betöltésére.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Budapest

A munkakörbe tartozó feladatok:

A Főosztály mezőgazdasági vízszolgáltatáshoz, mezőgazdasági célú vízhasználatokhoz, vízhiányos helyzethez, továbbá öntözéshez kapcsolódó feladatainak ellátása:

 • vízügyi ágazati projektek szakmai koordinálása,
 • EU projektekben szakági szakértői feladatok ellátása.
 • közreműködés a minisztérium szakterületi döntéseit megalapozó koncepciók, tanulmányok és tervek előkészítésében,
 • az ágazathoz tartozó mezőgazdasági vízszolgáltatási koncepció, öntözésfejlesztési stratégia meghatározásában, a fejlesztési tervek kidolgozásában, végrehajtásában és értékelésében való részvétel;
 • a területi vízgazdálkodási feladatok egyéb szakpolitikákban és stratégiákban való megjelenítésének, érvényesítésének biztosítása;
 • a mezőgazdasági vízigények, vízhasználatok, és az öntözővíz szolgáltatást végző rendszerek összehangolása, koordinálása;
 • a vizek területi hasznosítását és megőrzését szolgáló térségi vízpótlás végrehajtásának koordinálása;
 • a felszíni vizekkel, azok mezőgazdasági célú használatával, illetve a mennyiségi viszonyokat befolyásoló vízhasználatokkal kapcsolatos adatok gyűjtésében, tárolásában, elemzésében, az értékelést segítő adatbázisok és térinformatikai rendszerek kialakításában való részvétel;
 • a mezőgazdasági vízszolgáltatáshoz és egyéb a mezőgazdasági vízhasználatokhoz, vízhiányos helyzetekhez kapcsolódó jogszabályok szakmai hátterének megalkotásában, való részvétel;

Tevékenységét az Öntözési osztály vezetőjének közvetlen alárendeltségében végzi.

Pályázati feltételek:

 • egyetemi vagy főiskolai szintű vízügyi, agrár- vagy egyéb szakirányú végzettség,
 • büntetlen előélet,
 • magyar állampolgárság,

Előnyt jelent:

 • szakági egyetemi, vagy MSc végzettség,
 • szakirányú szakmérnöki képesítés
 • vízügyi ágazatban szerzett gyakorlat,
 • projekt irányítási gyakorlat
 • adatbázis kezelési és térinformatikai jártasság
 • magas fokú számítógépes ismeret és gyakorlat,
 • nyelvismeret,
 • vezetői engedély.

Pályázat tartalma:

 • motivációs levél,
 • részletes, fényképes szakmai önéletrajz,
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvtudást igazoló okiratok másolata,
 • amennyiben a pályázó a pályázatot elnyeri szükséges 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány eredeti példányának benyújtása.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra az „A vízügyi igazgatási szerveknél foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának különös szabályairól” szóló 391/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet az irányadó.

Elektronikus úton Palánkay Patrícia osztályvezető részére a palankay.patricia@ovf.hu E-mail címen keresztül „OVF vízhasznosítási referens” jelige feltüntetésével.

Szakmai kérdésekben további felvilágosítás kérhető Iványi Krisztinától a Belvízvédelmi és Öntözési Főosztály főosztályvezetőjétől a (1) 225 44 00 / 10-034-es, továbbá Harangozó Máriától az Öntözési Osztály osztályvezetőjétől a (1) 225 44 00/ 10-323 telefonszámon.

A pályázat elbírálásának rendje:

Az előírt feltételeknek megfelelő, a benyújtott részletes szakmai önéletrajz és motivációs levél alapján alkalmasnak ítélt pályázókkal történt elbeszélgetést követő munkáltatói döntés.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019.05.28.

A pályázatokat bizalmasan kezeljük, a pályázókat az eredményről írásban tájékoztatjuk. A meghirdetett munkakör eredményes pályázat esetén azonnal betölthető.

 

 

 

PÁLYÁZAT

Országos Vízügyi Főigazgatóság

FOLYÓ- ÉS TÓGAZDÁLKODÁSI REFERENS

munkakör betöltésére

 pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 21.

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. §-nak megfelelően pályázatot hirdet folyó-és tógazdálkodási referens munkakör határozatlan időre történő betöltésére.

Tevékenységét az Árvízvédelmi Főosztály, Árvízvédelmi Osztály osztályvezetőjének közvetlen alárendeltségében végzi.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

Munkavégzés helye: 1012 Budapest, Márvány utca 1/D.

A munkakörbe tartozó feladatok:

 • A vízügyi ágazat folyógazdálkodási feladatainak szakmai felügyelete,
 • Felügyeleti szervek felé történő adatszolgáltatások elkészítése,
 • Fejlesztési feladatokkal kapcsolatos felmérések és előterjesztések elkészítése,
 • EU-s projektekben való műszaki felügyelet,
 • Az Országos Műszaki Irányító Törzs (OMIT) ügyeleti feladatainak ellátása,
 • Szakterületi szabályzók elkészítésében történő közreműködés, jogszabály és szerződéstervezetek véleményezése.

Pályázati feltételek:

 • felsőfokú (BSc/MSc) műszaki végzettség, építőmérnöki végzettség,
 • legalább 3 éves szakmai gyakorlat elsősorban műszaki/építési szakmai szakterületen,
 • magas szintű számítógépes ismeretek: Windows, Word, Excel, PowerPoint,
 • magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség.

Előnyt jelent:

 • folyógazdálkodási szakterületen végzett tevékenység,
 • bármely folyógazdálkodási, folyószabályozási területen szerzett szakvizsga
 • B-kategóriára érvényes vezetői engedély, vezetési gyakorlat,
 • jó kommunikációs képesség,
 • terhelhetőség, pontosság, rugalmasság, megbízhatóság,
 • központi költségvetési/államigazgatási szervnél szerzett minimum 2 év szakmai gyakorlat.
 • nyelvvizsga

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz, motivációs levél
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvtudást igazoló okiratok másolata,
 • amennyiben a pályázó a pályázatot elnyeri, szükséges 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány eredeti példányának benyújtása,
 • nyilatkozat, hogy a pályázat dokumentumait a bírálók megismerhetik.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvényben és a 391/2017. (XII. 13.) Korm. rendeletben foglaltak az irányadók.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

 • a pályázat elbírálását követően azonnal, 3 hónap próbaidő kikötése mellett.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Palánkay Patrícia főosztályvezető-helyettes nyújt a 06-1-225-4400/10235 telefonszámon és Bognár Zoltán osztályvezető a 06-1-225-4400/10144 telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázatot elektronikus úton Palánkay Patrícia főosztályvezető-helyettes részére a palankay.patricia@ovf.hu E-mail címen keresztül (OVF folyó-és tógazdálkodási referens) jelige feltüntetésével.

A pályázat elbírálásának rendje:

Az előírt követelményeknek megfelelő, benyújtott önéletrajz és motivációs levél alapján az alkalmasnak ítélt pályázókkal történt személyes elbeszélgetést követő munkáltatói döntés. A pályázókat a pályázat elbírálásának eredményéről írásban tájékoztatja, egyben a pályázati dokumentációk törlésre, illetve megsemmisítésre kerülnek. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő pályázó hiányában a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

 

 

 

Az  ÉSZAK-DUNÁNTÚLI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapjánpályázatot hirdet

 Területi műszaki referens

munkakör betöltésére:

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő.

A munkavégzés helye:

ÉDUVIZIG Rábai Szakaszmérnökség, 9025 Győr, Szarvas u. 4.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: A Rábai Szakaszmérnökség területén keletkező műszaki feladatok ellátása, közreműködés projektek lebonyolításában.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései valamint a 391/2017 (XII.13.) Korm. rendelete az irányadók.                       

A pályázati feltételek: Felsőfokú szakirányú végzettség (építőmérnök)

                                    „B” kategóriás jogosítvány.
Előny:

 • Területi vízgazdálkodási szakirány
 • Autocad felhasználói szintű ismerete
 • ArcGis felhasználói szintű ismerete
 • Kivitelezésben szerzett gyakorlat

További információ: Krizsán Zsolt szakaszmérnök: 96/500-075, mobil: 30/400-8844

Az önéletrajzzal és az iskolai bizonyítványok másolatával kiegészített pályázatot egy példányban kérjük benyújtani:

e.mail: rabaszkm@eduvizig.hu

Tel.: 96/ 500-075

A pályázat benyújtásának határideje :  2019. május 17.

 

 

Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

gépkezelő

munkakör betöltésére.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő.

A munkavégzés helye:

ÉDUVIZIG Rábai Szakaszmérnökség, Rábacsécsény, Nick

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 • biotechnikai- és földmű fenntartó gépek kezelése, karbantartása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései valamint a 391/2017 (XII.13.) Korm. rendelete az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • szakirányú végzettség
 • a szükséges gépkezelői jogosultságok megléte
 • erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör azonnal betölthető. További információt Krizsán Zsolt szakaszmérnök nyújt a 96/500-075-es telefonszámon.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 03.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Minimális tartalmi elvárás a kísérőlevélhez csatolt részletes szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentumok benyújtása elektronikus úton Krizsán Zsolt részére a rabaszkm@eduvizig.hu e-mail címre.

 

 

PÁLYÁZAT

Országos Vízügyi Főigazgatóság

GÉPÉSZETI REFERENS

munkakör betöltésére

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 14.

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. §-nak megfelelően pályázatot hirdet gépészeti referens munkakör határozott időre (2021.12.31-ig) történő betöltésére.

Tevékenységét a Folyógazdálkodási Osztály osztályvezető közvetlen alárendeltségében végzi.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

Munkavégzés helye: 1012 Budapest, Márvány utca 1/D.

A munkakörbe tartozó feladatok:

 • A vízügyi ágazat védelmi gépészeti feladatainak szakmai felügyelete,
 • Felügyeleti szervek felé történő adatszolgáltatások elkészítése,
 • Fejlesztési feladatokkal kapcsolatos felmérések és előterjesztések elkészítése,
 • EU-s projektekben való műszaki felügyelet,
 • Az Országos Műszaki Irányító Törzs (OMIT) ügyeleti feladatainak ellátása,
 • Szakterületi szabályzók elkészítésében történő közreműködés, jogszabály és szerződéstervezetek véleményezése.

Pályázati feltételek:

 • felsőfokú (BSc/MSc) műszaki végzettség, gépészmérnöki végzettség,
 • legalább 3 éves szakmai gyakorlat elsősorban műszaki/gépészeti szakmai szakterületen,
 • magas szintű számítógépes ismeretek: Windows, Word, Excel, PowerPoint,
 • magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség.

Előnyt jelent:

 • vízgépészeti szakterületen végzett tevékenység,
 • vízgépészeti területen szerzett szakvizsga
 • B-kategóriára érvényes vezetői engedély, vezetési gyakorlat,
 • jó kommunikációs képesség,
 • terhelhetőség, pontosság, rugalmasság, megbízhatóság,
 • központi költségvetési/államigazgatási szervnél szerzett minimum 2 év szakmai gyakorlat.
 • nyelvvizsga

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz, motivációs levél
 • végzettséget, szakképzettséget, nyilvántartásba vételt tanúsító okiratok másolatai
 • a feltételek között szereplő tapasztalat, gyakorlat hitelt érdemlő igazolása
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • minden olyan irat, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvényben és a 391/2017. (XII. 13.) Korm. rendeletben foglaltak az irányadók.

A pályázatok benyújtásának módja, rendje:

Elektronikus úton Palánkay Patrícia osztályvezető részére a palankay.patricia@ovf.hu E-mail címen keresztül.

A pályázati felhívással kapcsolatosan további felvilágosítás kérhető:

Általános kérdésekben: Palánkay Patrícia főosztályvezető-helyettes asszonytól (palankay.patricia@ovf.hu) +36-1-225-44-00/10235 illetve

Szakmai kérdésekben: Bognár Zoltán osztályvezető úrtól (bognar.zoltan@ovf.hu) +36-1-225-44-00/10144

A pályázat elbírálásának rendje:

Az előírt feltételeknek megfelelő, a benyújtott önéletrajz alapján alkalmasnak ítélt pályázókkal történt elbeszélgetést követő munkáltatói döntés.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 28.

A pályázatokat bizalmasan kezeljük, a pályázókat az eredményről írásban tájékoztatjuk. A meghirdetett munkakör eredményes pályázat esetén azonnal betölthető.

 

PÁLYÁZAT

Országos Vízügyi Főigazgatóság

ÁRVÍZVÉDELMI REFERENS

munkakör betöltésére

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 14.

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. §-nak megfelelően pályázatot hirdet árvízvédelmi referens munkakör határozott időre (2021.12.31-ig) történő betöltésére.

Tevékenységét a Folyógazdálkodási Osztály osztályvezető közvetlen alárendeltségében végzi.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

Munkavégzés helye: 1012 Budapest, Márvány utca 1/D.

A munkakörbe tartozó feladatok:

 • A vízügyi ágazat árvízvédelmi feladatainak szakmai felügyelete,
 • Felügyeleti szervek felé történő adatszolgáltatások elkészítése,
 • Fejlesztési feladatokkal kapcsolatos felmérések és előterjesztések elkészítése,
 • EU-s projektekben való műszaki felügyelet,
 • Az Országos Műszaki Irányító Törzs (OMIT) ügyeleti feladatainak ellátása,
 • Szakterületi szabályzók elkészítésében történő közreműködés, jogszabály és szerződéstervezetek véleményezése.

Pályázati feltételek:

 • felsőfokú (BSc/MSc) műszaki végzettség, építőmérnöki végzettség,
 • legalább 3 éves szakmai gyakorlat elsősorban műszaki/építési szakmai szakterületen,
 • magas szintű számítógépes ismeretek: Windows, Word, Excel, PowerPoint,
 • magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség.

Előnyt jelent:

 • árvízvédelmi szakterületen végzett tevékenység,
 • bármely árvízvédelmi területen szerzett szakvizsga
 • B-kategóriára érvényes vezetői engedély, vezetési gyakorlat,
 • jó kommunikációs képesség,
 • terhelhetőség, pontosság, rugalmasság, megbízhatóság,
 • központi költségvetési/államigazgatási szervnél szerzett minimum 2 év szakmai gyakorlat.
 • nyelvvizsga

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz, motivációs levél
 • végzettséget, szakképzettséget, nyilvántartásba vételt tanúsító okiratok másolatai
 • a feltételek között szereplő tapasztalat, gyakorlat hitelt érdemlő igazolása
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • minden olyan irat, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvényben és a 391/2017. (XII. 13.) Korm. rendeletben foglaltak az irányadók.

A pályázatok benyújtásának módja, rendje:

Elektronikus úton Palánkay Patrícia osztályvezető részére a palankay.patricia@ovf.hu E-mail címen keresztül.

A pályázati felhívással kapcsolatosan további felvilágosítás kérhető:

Általános kérdésekben: Palánkay Patrícia főosztályvezető-helyettes asszonytól (palankay.patricia@ovf.hu) +36-1-225-44-00/10235 illetve

Szakmai kérdésekben: Bognár Zoltán osztályvezető úrtól (bognar.zoltan@ovf.hu) +36-1-225-44-00/10144

A pályázat elbírálásának rendje:

Az előírt feltételeknek megfelelő, a benyújtott önéletrajz alapján alkalmasnak ítélt pályázókkal történt elbeszélgetést követő munkáltatói döntés.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 28.

A pályázatokat bizalmasan kezeljük, a pályázókat az eredményről írásban tájékoztatjuk. A meghirdetett munkakör eredményes pályázat esetén azonnal betölthető.


 

HIRDETMÉNYEK:

Árverési hirdetmény földrészleteken termett fű értékesítésére.

19324-1_2019_Arveresi hirdetmeny.pdf

19324-1_2019_Fuertekesitesi szerzodes_1.pdf

19324-1_2019_Fuertekesitesi szerzodes_2.pdf

19324-1_2019_Melleklet arveresi hirdetmenyhez.pdf

 

Pályázati felhívás: Neszmély 0432 hrsz-ú ingatlan 13m2 nagyságú részének bérbeadása úszómű elhelyezése céljából.

 

 

Palyazati anyag_2019_03_19.zip

 

Pályázati felhívás: Győr 12175 hrsz-ú, a Mosoni-Duna folyó jobb part 13+900 fkm szelvényben, úszómű állás létesítéséhez vízfelület bérlet.

 

9.palyazati_anyag_02_27.zip

 

Pályázati felhívás: Neszmély 0432 hrsz-ú ingatlan a., alrészlete maximum 18m2 nagyságú részét a Neszmély mellékág, felső-sziget 1748+350 fkm szelvényben, úszómű elhelyezése céljából.

8.palyazati_anyag_12_17.zip

 

Pályázati felhívás: Győr 12175 hrsz-ú 32 m2 nagyságú ingatlanon úszómű és bejáróhíd elhelyezése céljából.

 

7.palyazati_anyag_12_10.zip

 

Pályázati felhívás: Neszmély 0432 hrsz-ú ingatlan a., alrészlete, 13 m2  nagyságú úszómű és bejáróhíd elhelyezése céljából.

palyazat12_07.zip

 

Pályázati felhívás: Győr 12175 hrsz-ú, a Mosoni-Duna folyó bal part 14+112 fkm szelvényben, úszómű állás létesítéséhez vízfelület bérlet.

17216-2_2018_Palyazati felhivas.zip

 

Pályázati felhívás: 2018/2019. évi nádaratási szezonra vonatkozó nádértékesítés (Fertő tó)

nadaratas.zip

 

Pályázati felhívás: Mosonmagyaróvár 0303 hrsz.-ú 28 m2 ingatlan ( Mosoni-Duna) 83+305 fkm szelvényben úszómű és bejáróhíd elhelyezése céljából bérlet.

17710-1_2018_1. sz. melleklet.pdf

17710-1_2018_2. sz. melleklet.pdf

17710-1_2018_3.sz_. melleklet.pdf

17710-1_2018_4. sz. melleklet.pdf

17710-1_2018_Palyazati felhivas.pdf

 

Pályázati felhívás:  Ásványráró 0353/1 hrsz.-ú a kivett Halrekesztői Duna-ág jobb part 2+770 fkm szelvényben, úszómű állás létesítéséhez vízfelület bérlet.

16786-1_2018_Palyazati felhivas.pdf

16786-1_2018_1. sz. melleklet.pdf

16786-1_2018_2. sz. melleklet.pdf

16786-1_2018_3. sz. melleklet.pdf

 

Pályázati felhívás:  Neszmély 0432 hrsz.-ú Neszmélyi Duna-ág 1749+900 fkm szelvényben, úszómű állás létesítéséhez vízfelület bérlet.

16954-1_2018_Palyazati felhivas.pdf

16954-1_2018_1. sz. melleklet.pdf

16954-1_2018_2. sz. melleklet.pdf

16954-1_2018_3. sz. melleklet.pdf

 

Pályázati felhívás Zsidó-szigeti Duna-ág rehabilitációs célú kotrási munkálatainak elvégzésére  - Ács 088 hrsz.

15973_2018_palyazati_felhivas.pdf

Ajanlati_lap.pdf

Atlathatosagi_nyilatkozat.pdf

Szerzodes.pdf

Titoktartasi_nyilatkozat.pdf

ZSIDO_SZIGET_2018.pdf

 

Pályázati felhívás ingatlanrész bérletére​- Győr  5745 hrsz. ( Iparcsatorna)

13753_1_2017_palyazati_felhivas.pdf

ajanlati_lap.pdf

helyszinrajz.pdf

szerzodes_minta.pdf

titoktartasi_nyilatkozat.pdf

 

Pályázati felhívás ingatlanrész bérletére​- Győr 5532/1, 7506/4 hrsz., reklámtábla kihelyezés céljából

11988_1_2017_Palyazati_felhivas.pdf

Ajanlati_lap.pdf

sematikus abra1.pdf

sematikus abra2.pdf

Szerzodes_minta_1.pdf

 
 

Pályázati felhívás ingatlanrész bérletére - Mecsér 34/3 hrsz.

10696-1_2016_palyazati_felhivas.pdf

 

Ingatlanrész bérletére reklámtábla kihelyezés céljából - Pályázati felhívás

reklamtabla-palyazat.zip

 

Dunaalmás 0599/4 hrsz - Pályázati felhívás

8019-helyszinrajz.pdf 8019-Palyazat-Dunaalmas0599p4.pdf 8019-Titoktartasi nyilatkozat.pdf

 

Balesetvédelmi figyelemfelhivó közlemény

8147_2015_Balesetvedelmi_figyelemfelhivo kozlemeny_2015.11.17.pdf

 

8145/2015 Győr 12175 HRSZ Pályázati felhívás:

8145-palyazati felhivas.pdf

8145/2015  Helyszínrajz:

8145_Helyszinrajz.pdf

8145/2015 Titoktartási nyilatkozat:

8145-titoktartasi nyilatkozat.pdf

 

20/2017. (X.2.) számú főigazgatói utasítás Az Országos Vízügyi Főigazgatóság és a vízügyi igazgatóságok másolatkészítési rendjéről

20_2017_Foigazgatoi_Utasitas.pdf hiteles_masolat_keszitesere_jogosultak_EDUVIZIG.docx