A projekt rövid leírása

A KEOP - 2009 - 5.3.0./A azonosító számú „Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás korszerűsítése” tárgyú pályázat keretében valósult meg az „Épületenergetikai fejlesztések nyílászáró cserével és a homlokzat utólagos hőszigetelésével az esztergomi gátőrházban” tárgyú /KEOP-5.3.0/A/09-2010-0183/ azonosító számú projekt. A beruházás helyszíne Igazgatóságunk vagyonkezelése alatt álló esztergomi gátőrház volt, amely a 398/001-es hrsz-ú külterületi ingatlanon helyezkedik el.
A beruházás során az energiahatékonyságot, valamint az energiatakarékosságot növelve az Igazgatóság, mint projektgazda a 35 éves esztergomi gátőrház elavult nyílászáróinak cseréjét és az épület homlokzatának külső hőszigetelését valósította meg.
A nyílászárók – 1 db üvegfal, 2 db ajtó, 2 db erkélyajtó és 11 db ablak - hagyományos 1, illetve 2 rétegű üvegezésű nyílászárók voltak. A gátőrház új műanyag nyílászárói korszerű, hőszigetelt üvegezésűek, hőátbocsátási tényezőjük megfelel a 7/2006. (V. 24.) TNM rendeletnek.
 
 
A projekt létrejöttének okai, célkitűzései és hatása
 
 
Okai:
1. Igazgatóságunk alapvető feladatait a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény és a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) kormányrendelet határozza meg. Ennek megfelelően többek között állami alaptevékenysége körébe tartozik, hogy gondoskodik a közcélú, állami és önkormányzati, továbbá saját célú vízi létesítmények fejlesztési, fenntartói, üzemeltetési összhangjának megteremtéséről is.
 
2. Az esztergomi gátőrház nyílászáróinak állapota az évek során leromlott, így sem esztétikailag, sem hőátbocsátási adottságaiban nem volt megfelelő, tehát rontotta az épület külső megjelenését és jelentős hőveszteséget okozott, melynek következtében a fűtési költségek is magasabbak voltak.
 
Közvetlen céljai:
1.      Az energia megtakarítási potenciál minél magasabb szinten történő kihasználása.
2.      A költségvetést terhelő energiaköltségek minimalizálása.
Ennek következtében a nyílászárók cseréjével és az utólagos külső hőszigeteléssel télen jelentősen csökkenthetővé válik a fűtésköltség, míg nyáron hűvösebbé egyúttal komfortosabbá válik az épület.
 
Közvetett céljai:
1.       Az energiaigény csökkentésével hozzájárulás Magyarország energiaellátás-biztonságához.
2.       A 40/2008. (IV. 17.) OGY határozat megvalósulásának elősegítése:
·         a magyar energiapolitika és klímapolitika közötti összhang biztosítása (üvegházhatású gázkibocsátások csökkentése),
·         hozzájárulás Magyarország energiahatékonyságának javításához,
·         az energia- és környezettudatos szemlélet kialakításának és fejlesztésének elősegítése.
 
A projekt megvalósulásának számos pozitív hatása van:
·         jelentősen javulnak az épület hőtechnikai adottságai, csökken a hőveszteség, ezáltal kevesebb tűzifa felhasználására lesz szükség, (12 tonnáról 3 tonnára csökken a felhasználás),
·         a földgázfelhasználás megszűnik (882 m3-ról 0 m3-re változik), amely jelentős környezeti terhelés csökkenéssel jár,
·         összességében csökkennek az energiafelhasználás, valamint a karbantartási és egyéb költségek is, tehát az üzemeltetés költséghatékonyabbá válik: tervezetten évi bruttó 720 062 Ft költségcsökkenés várható, amelyből az energia-megtakarítás 377 741 Ft-ot tesz ki évente,
·         a projekt jelentősen hozzájárul az energiatermelés környezetbarát megvalósításához és a CO2-emisszió csökkentés révén a fenntartható fejlődéshez, ugyanis az ÜHG gáz kibocsátás változás -1,701 tCO2ekv/év.