A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról

223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

Alapító okirat: A-216/1/2019.

15400-2/2018. Ig.Ut. Szervezeti és Működési Szabályzat

15400-24/2018. Ig.Ut. Az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság ügyrendje

25700-27/2021. Ig.Ut. Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat

28/2021 Főigazgatói Utasítás az Országos Vízügyi Főigazgatóság és a vízügyi igazgatóságok adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata

2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven

Nem releváns

3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírása

Nem releváns