A projekt rövid leírása

1.  A projekt rövid leírása

 

 

Az „Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva” /KEOP - 2009 - 5.3.0./B/ című pályázat keretében Igazgatóságunk vissza nem térítendő Európai Uniós támogatást nyert az „Épületenergetikai fejlesztések a Dunakiliti duzzasztómű központi vezérlő épületében” /KEOP 5.3.0./B/09-2010-0139/  tárgyú beruházásra.

A megvalósítandó projekt helyszíne Igazgatóságunk vagyonkezelése alatt álló, Dunakilitin található duzzasztómű központi vezérlő épülete, amely a 082/6-es hrsz-ú külterületi ingatlanon helyezkedik el.

Az épület 77 darab hagyományos egy, illetve két rétegű üvegezésű nyílászáróinak állapota az évek során leromlott. Sem esztétikailag, sem hőátbocsátási adottságukban nem megfelelőek, tehát rontják az épület külső megjelenését és jelentős hőveszteséget okoznak, melynek következtében a fűtési költségek is magasabbak.

A dunakiliti duzzasztóműhöz kapcsolódó vezérlő épület irodákat, raktárakat, tárgyalótermet, valamint szociális helyiségeket foglal magában. Az épületek fűtését és meleg víz ellátását jelenleg propán gáztüzelésű kazán látja el.

A tervezett fejlesztés keretében az energiahatékonyságot, valamint az energiatakarékosságot növelve a 23 éves épület nyílászáró-cseréje, utólagos homlokzati hőszigetelése valamint hőszivattyús rendszer telepítése valósul meg, amely fejlesztések hatására az eddigi propán gázfogyasztás teljesen megszűnik. A tervezett műanyag nyílászárók korszerű, hőszigetelt üvegezésűek, a hőátbocsátási tényezőjük megfelel a 7/2006. (V. 24.) TNM rendeletnek.

 

A projekt célkitűzései:

Közvetlen céljai:

 1. Az energia megtakarítási potenciál minél magasabb szinten történő kihasználása.
 2. A költségvetést terhelő energiaköltségek minimalizálása.

A nyílászárók cseréjével és az utólagos külső hőszigeteléssel télen jelentősen csökkenthetővé válik a fűtésköltség, míg nyáron hűvösebbé, egyúttal komfortosabbá válik az épület.

 

Közvetett céljai:

 1. Az energiaigény csökkentésével hozzájárulás Magyarország energiaellátás-biztonságához.
 2. A 40/2008. (IV. 17.) OGY határozat megvalósulásának elősegítése:
  • a magyar energiapolitika és klímapolitika közötti összhang biztosítása (üvegházhatású gázkibocsátások csökkentése),
  • hozzájárulás Magyarország energiahatékonyságának javításához,
  • az energia-, és környezettudatos szemlélet kialakításának és fejlesztésének elősegítése.

A projekt megvalósulásának pozitív hatásai:

 • jelentősen javulnak az épület hőtechnikai adottságai, csökken a hőveszteség
 • a PB gázfogyasztás megszűnik (10 886 kg-ról 0 kg-ra változik), amely jelentős környezeti terhelés csökkenéssel jár,
 • összességében csökkennek az energiafelhasználás költségei, tehát az üzemeltetés költséghatékonyabbá válik: tervezetten évi bruttó 3 218 939 Ft költségcsökkenés várható, amelyből az energia-megtakarítás 3 218 939 Ft-ot tesz ki évente,
 • a projekt jelentősen hozzájárul az energiatermelés környezetbarát megvalósításához és a CO2-emisszió csökkentés révén a fenntartható fejlődéshez, ugyanis az ÜHG gáz kibocsátás változás -23,1205 tCO2ekv/év.