A projekt rövid leírása

A projekt rövid leírása

Az ÉDUVIZIG a gátfelügyelői ("A") és az üzemviteli épület ("B") mindegyikében az erősen környezetszennyező, elavult gázkazánokat (Üzemviteli épület: C24 gázkazán; „A” épület: 2 db C40 gázkazán) kívánja jelentős részben kiváltani energiatakarékos, víz-víz rendszerű hőszivattyúval (1 db WWR-MT D2/B 0061t típusú 20 kW névleges teljesítményű; 2 db WWR-MTD 2/B 0101t típusú 2*30 kW névleges teljesítményű hőszivattyú). Ezen technológiához szükséges geotermikus energia biztosítását az épületek mellett fúrt új kutak (2db) teszik lehetővé. A kutak vízadó rétege 10 m, minimális vízhozama 80 l/min, a várható vízhőmérséklet pedig 12 ˚C. A hőszivattyúk megtáplálása búvárszivattyúkkal történik szűrőn és áramlás érzékelőn keresztül.  A központi fűtési rendszerrel történő összekapcsolás hidraulikus váltón keresztül valósul meg. A hőszivattyú alkalmas a HMV előállítására is, így beépítésre kerül az Üzemviteli épület esetében 1 db 300 l indirekt fűtésű HMV tároló 3 kW villamos pótfűtéssel felszerelve, az „A” épület esetében pedig 1 db 500 l puffer tároló indirekt fűtésű HMV tárolóként 4 kW villamos pótfűtéssel felszerelve. A hőszivattyúban lehűlt kútvíz az épületek mellett fúrt új kutakba kerül elvezetésre. A radiátorok felületének növelése a helyiségek közötti átcsoportosítással és pótlással történik az alapvezetékek meghagyása mellet, így nincs szükség az épületszerkezet bontására.

 

 

A projekt célkitűzései:

A projekt céljának, indokoltságának bemutatása

Az elmúlt évszázadban az energiaárak országunkban mérsékeltek voltak, és nem tükrözték az energia valós értékét, így az energia hatékony felhasználására nem ösztönözték a felhasználókat, a tulajdonosokat, a beruházókat. A dráguló energia viszont megemeli a megtakarítás értékét, és megrövidíti a beruházások megtérülési idejét. Jelenleg a magyar energiaellátásban a földgáz túlsúlyos, a primerenergia-felhasználásnak mintegy 45%-át, a végenergia-felhasználásnak pedig mintegy 55%-át a földgázfelhasználás teszi ki. Uniós és világtendencia a megújuló energia hőhordozóihoz való visszatérés. Gyakorlatilag a földhő hőellátásra történő hasznosításával földgázfelhasználást lehet kiváltani, eleget téve ezzel az uniós iránymutatásoknak. A projektgazda felismerte, hogy a környezetében lévő megújuló energiahordozók a hőszivattyú, mint eszköz segítségével gazdaságosan hasznosíthatók. A hőszivattyú energiatakarékos és környezetbarát gép, beépítése megteremti az építés és a környezet harmóniáját, továbbá az építmények forgalmi értékének emelkedésével növeli a nemzeti vagyont. A hőszivattyús technológia fontos és meghatározó jellemzője, hogy nemcsak energiahatékonyságot biztosító technológiát jelent, hanem a megújuló energiaforrások és a különben elvesző hulladékenergiák egyik legcélszerűbb hasznosítási módját is. Mindemellett a hőszivattyú napjaink egyik leghatékonyabb műszaki eszköze annak, hogy a szén-dioxid- és károsanyag-kibocsátás csökkenjen. Ezen uniós tendenciákat alapul véve az ÉDUKÖVIZIG célja, hogy a fűtési rendszer európai értékrend alapján történő kiválasztásával és üzemeltetésével hozzájáruljon a fosszilis energiaforrások felhasználásának csökkentéséhez, az energiatermelés környezetbarát megvalósításához, és a CO2-emisszió csökkentés révén a fenntartható fejlődéshez.

 

 

 

A projekt megvalósulásának pozitív hatásai:

A projekt megvalósulásának eredményeképpen az üzemeltetés költséghatékonyabbá válik /cca. 47,24 % mértékű csökkenés várható/, amely előreláthatólag éves szinten 2 653 318 Ft megtakarítást jelent a fűtési költségekben. Továbbá a projekt jelentősen hozzájárul az energiatermelés környezetbarát megvalósításához és a CO2-emisszió csökkentés révén a fenntartható fejlődéshez, ugyanis várhatóan évi 6,169 tonnával csökken az ÜHG-kibocsátás. Az üzemeltetés során fosszilis eredetű segédenergia-felhasználás mértéke 9,40 %-a a teljes hőigénynek.