Vízkárelhárítás

Vízkárelhárítás

 

Az Észak-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság 6370 km2-es működési területén végzi a vízgazdálkodással összefüggő feladatokat és összesen 1650 km állami tulajdonú víztestet kezel, ezenkívül ellenőrzi és felügyeli a Fertő-tavat. A vízrendszerek kivétel nélkül a Duna vízgyűjtőjéhez tartoznak. Igazgatóságunk összesen 142 km-es Duna szakasz fenntartásáról gondoskodik. A működési terület magába foglalja Győr-Moson-Sopron megye igazgatási területének majdnem teljes egészét, Komárom-Esztergom megye teljes területét, valamint a Rába mentén Vas és Veszprém megye néhány települését.

 

Igazgatóságunk feladata a vízkárelhárítási tevékenységek ellátása a felkészüléstől kezdve a védekezéssel kapcsolatos operatív tevékenységeken át a vízkárok helyreállításáig. Az árvízi veszélyeztetettségben elsősorban a Duna és a Rába meghatározóak, de a Marcal, Lajta, Rábca és a Répce árhullámai ellen is védekezni kell.

 

A vízkárelhárítási tevékenység árvízvédelemre, belvízvédelemre, jégvédelemre (jég-, jeges árvíz elleni védelem), környezeti (vízminőségi) kárelhárításra, helyi vízkárelhárításra és aszály elleni védekezésre terjed ki. Az Igazgatóságon állandó, 24 órás Műszaki Ügyelet működik, elérhetősége 06 30 959 4388.

 

A vízkárelhárítási feladatok ellátása érdekében az Igazgatóság területén 13 db árvízvédelmi és 11 db belvízvédelmi szakasz található, 46 db gátőrtelep és 13 db védelmi központ működik.  19 db állandó szivattyútelep biztosítja szükség esetén a belvizek átemelését a folyókba. Szükségtározók kerültek kijelölésre a Lajta és a Rába jobb partja mentén.

 

Védelmi készültség idején a védekezés a központi védelemvezető (igazgató) irányításával a Védelmi Törzsön keresztül történik a műszaki és ellátó szakszolgálatok támogatásával. Az operatív végrehajtás irányítására az elrendelési helyzetnek megfelelő vízkárelhárítási szervezet áll fel. A védekezéshez szükséges erőforrások koordinálása a Műszaki Biztonsági Szolgálat és a Védelmi Osztag feladata. A védelmi szakaszokon a védekezés műszaki feladatait a szakasz védelemvezetők irányítják. Az Igazgatóság koordinálja a területi védelmi bizottságok és az összekötők védelemmel kapcsolatos tevékenységét, továbbá felügyeli az önkormányzati kezelésben levő védelmi műveket és szakmai segítséget ad a vízkárelhárítási tevékenységhez.

 

A védekezési időszakon kívüli vízkárelhárítási feladatok elvégzése során az Igazgatóság naprakész vízrajzi adatokat biztosít a hidrológiai helyzetről. A védekezésre való felkészítés érdekében legkevesebb kétévente kárelhárítási gyakorlatot bonyolít le és továbbképzéseket tart. Folyamatosan karbantartja a nyilvántartási terveket, elvégzi a védművek és azok műtárgyainak, tartozékainak, a védekezési berendezéseknek rendszeres évenkénti felülvizsgálatát. Emellett fontos feladat a Szigetközi hullámtéri és mentett oldali vízpótló rendszer kezelése és a Szigetköz időszakos, természetközeli elárasztásának végrehajtása. A Szigetköz vízpótlását a dunakiliti duzzasztómű és a fenékküszöb 1995-től látja el. Az elárasztásra évente, a tavaszi természetes árvíz elmaradása eseten kerül sor ökológiai szempontból.

 

Az Igazgatóság vízkárelhárítási tevékenységén túlmenően a térségi biztonság fejlesztése érdekében hosszútávú fejlesztési koncepciókat dolgoz ki, elvégzi a fejlesztési-fenntartási projektek szervezését és végrehajtását, valamint elkészíti a szaktevékenységeket érintő jelentéseket és adatszolgáltatást biztosít külső igények szerint.