Védekezés

Vízkárelhárítás

Igazgatóságunk feladata a vízkárelhárítási feladatok ellátása a felkészüléstől kezdve a védekezéssel kapcsolatos operatív tevékenységeken át a vízkárok helyreállításáig. Koordinálja a területi védelmi bizottságok és az összekötők védelemmel kapcsolatos tevékenységét. Felügyeli az önkormányzati kezelésben levő védelmi műveket, szakmai segítséget ad a vízkárelhárítási tevékenységhez.

Árvízvédelem

Az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság területén 11 árvízvédelmi öblözet található, melynek nagysága megközelítőleg 1400 km2 Az öblözeteket 13, összesen 474,71 km hosszú elsőrendű védvonal mentesíti az árvizek hatásaitól. Vízrendezési célból 103 db vízrendezési műtárgy létesült. Részletek >>

Jeges árvíz elleni védekezés

A jégkár-elhárítás feladata a folyókban keletkező és érkező jég megfigyelése, kezelése és kártételek nélküli levezetése, továbbá a folyami nagyműtárgyak, mederben lévő művek, parti létesítmények védelme, a veszélyes jégtorlaszok kialakulásának megakadályozása, ill., a már kialakult torlaszok rombolása és ezek által a jeges árvíz veszélyének megelőzése vagy csökkentése. Igazgatóságunkon a Duna, Mosoni-Duna, Rába, Marcal, Répce árapasztó és Lajta vízfelületeken zajlik jégészlelés és ezen területekre készül jégvédelmi beavatkozási  terv. Dunakiliti térségének árvízvédelmi és jég elleni védekezési tervét a szlovák féllel közösen készítjük.

Belvízvédelem

Az igazgatóság működési területéhez tartozó síkvidéki részt 11 belvízvédelmi szakasz fedi le. A belvizekkel veszélyeztetett térségének vízelvezetésére 19 szivattyútelep létesült, melyek folyamatosan korszerűsítésre, esetenként átépítésre kerültek. További szivattyúzási igény esetén a vízügyi igazgatóság szállítható szivattyúkkal is rendelkezik. Részletek >>

Helyi vízkárelhárítás

Helyi vízkárelhárításra elsősorban dombvidéki vízfolyások esetében kerül sor. A lehulló nagyobb mennyiségű csapadék hatására hirtelen alakulnak ki elöntések, a folyó vízszállító kapacitásának korlátai miatt. Az utóbbi 60 évben történt jelentősebb helyi vízkáresemények 1953, 1965, 1968, 1975, 1976, 1992, 1995, 1996, 1999, 2000, 2010. években fordultak elő. Részletek >>

Vízminőségvédelem

A vízügyi szolgálat megalakulása óta tevékenyen vesz részt a vizeket ért szennyezések, vízminőség romlások operatív felszámolásában. A vízügyi szolgálat keretein belül a szennyezések észlelésére, felderítésére, nyomon követésére a gát és csatornaőri, területi felügylői szervezetén keresztül 24 órás figyelőszolgálatot tart fenn.

Az igazgatóság a szennyezések okozta károk felszámolásához, megelőzéséhez szükséges, folyamatosan fejlesztett, speciális eszközparkkal rendelkezik. A kárelhárításban résztvevő kollégák, folyamatos képzések, gyakorlatok, valamint a tényleges beavatkozások tapasztalatai miatt jól képzettek. Részletek >>

Vízhiány kárelhárítás

A vízhiány kárelhárítási készültség első sorban a csapadékhiányból eredő olyan mértékű vízhozam, vagy vízállás csökkenések következménye, mely korlátozó, illetve vízpótlási intézkedés elmulasztása esetén ivóvíz szolgáltatás, ipari-mezőgazdasági tevékenység, az ökológiai vízigények biztosítása és ezzel az ökológiai vizes élőhelyek biológiai egyensúlya kerülhet veszélybe, vízminőség romlás következhet be.