Szárazra került a mosonmagyaróvári Lajta duzzasztó

A Mosoni-Duna és Lajta folyó térségi vízgazdálkodási rehabilitációja tárgyú KEOP-2.2.1/2F/09-2010-0003 azonosítószámú projekt keretében a Kivitelező DD Konzorcium 2014. júliusában megkezdte a kivitelezési munkákat a Mosonmagyaróvári duzzasztó térségében.

A műtárgy építésének célja az volt, hogy a folyó vizét duzzasszák közvetlenül a Malomcsatornakiágazása alatt és a bal parti csatorna betorkolása felett úgy, hogy a duzzasztott vizet a Malom csatornába (régi nevén Ipari csatorna) lehessen vezetni.

Az ágban a vízre a működő malmok üzemeltetése érdekében volt a legnagyobb szükség. A duzzasztott vizet a jobb parton a 4+040 fkm szelvényben lévő beeresztő zsilipen keresztül engedik a Malom csatornába, amelyet ellátja frissítő vízzel. Vízfelülete és megléte a városképhez szervesen hozzátartozik.

A megfelelő szintű fenntartási - karbantartási munkák elmaradása miatt a duzzasztó állapota azonban folyamatosan romlott.

A Mosonmagyaróvári Lajta duzzasztó és térségének rekonstrukciós feladatait az alábbiak szerint foglaljuk össze.

  • a duzzasztómű utófenekének rekonstrukciója
  • alvízi burkolatok javítása
  • a duzzasztómű betonszerkezeteinek javítása
  • a zsilip acélszerkezeteinek javítása, cseréje
  • felvízi rézsűburkolatok és előfenék javítása illetve hidraulikai szempontból kedvezőbb rávezetés kialakítása
  • a természetközeli hallépcső és árapasztó kialakítása

A duzzasztómű felújítási munkáihoz elengedhetetlen volt a Lajta elterelése egy ideiglenes összekötő csatornával.A műtárgy kivitelezési munkái várhatóan ez év novemberében fejeződnek be, de addig is a Malom-ágba 200 l/sec vízmennyiséget biztosítunk a vízi élővilág fenntartása érdekében.

Felhívjuk a lakosság és a térségben sportolni vágyók figyelmét, hogy a kiviteli munkák elvégzésének idejére a duzzasztómű környezete munkaterületnek minősül, oda csak a kivitelező cég szakemberei léphetnek be, a hídon átmenni balesetveszélyes, a folyón új összekötő csatorna épült mederelzárásokkal, kérjük a kitett útmutató jelzések iráymutatásának betartását. Kérjük a lakosság és a turisták, sportolók türelmét és megértését ezen idő alatt.