Töltéskorona használati rendje

Töltéskoronákon való jogszerű közlekedés a 2020. évben az ÉDUVIZIG működési területén

 

Tisztelt Töltéskorona használók!

Igazgatóságunk vagyonkezelésében álló elsőrendű árvízvédelmi vonalak fő funkciója a töltések által védett területek elöntés elleni biztonságának garantálása, tehát a lakosság és javaik védelme. Emellett a tényleges árvízvédekezés nélküli időben a védművek koronáinak egyéb, korlátozott jóléti hasznosítása megengedett.

Töltéseink az árvízi védekezés céljainak megfelelően épültek ki, ahogy a fenntartás szintje is ezt az igényt elégíti ki. Az ÉDUVIZIG a művek védképességének megőrzése, karbantartási munka vagy egyéb célfeladat érdekében a töltéskorona megközelítését vagy használatát bármikor korlátozhatja vagy megtilthatja.

Az ÉDUVIZIG állandó engedélyt adott ki a vagyonkezelésében álló töltéskoronákon kerékpárral, segédmotoros kerékpárral, motorkerékpárral, valamint állati vontatású járművel történő közlekedésre, továbbá keresztirányú közlekedésre a töltés rámpákon, amennyiben a közlekedő betartja a töltésközlekedés általános szabályait és feltételeit. A sorompóval, vagy egyéb módon lezárt töltéskoronán az egy nyomon haladó jármű és gyalogos forgalom áthaladását biztosítja igazgatóságunk, azonban állati vontatású járművel nem lehet közlekedni. Szakfeladatok ellátása vagy egyéb okból az ÉDUVIZIG lakossági használatból ideiglenesen vagy véglegesen kivonhat töltésszakaszokat, melyeken tilos közlekedni gyalogosan vagy bármilyen eszközzel. Az erről szóló aktuális információ letölthető ITT.

Szíves figyelmükbe ajánljuk a 2018. november 9-én kiadott "Mit szabad és mit nem az árvízvédelmi töltéseken" című sajtóközleményünket, melyben foglaltak továbbra is érvényesek: 

http://www.eduvizig.hu/content/mit-szabad-%C3%A9s-hogyan-az-%C3%A1rv%C3%ADzv%C3%A9delmi-t%C3%B6lt%C3%A9seken

A témában készült videóriport itt tekinthető meg:

https://www.youtube.com/watch?v=CSMabGiDKbE&feature=youtu.be

Egyes töltésszakaszokon jogszerűen kiváltott engedély birtokában, a meghatározott szabályok betartása mellett egyéb járművel is lehet közlekedni. A 2019. évben megváltott engedélyek 2020. január 31-ig érvényesek. A 2020. évre érvényes új engedélyek csak 2020. január 01. után adhatók ki, melyek kivitele és formátuma is megújult a korábbiakhoz képest:

Tolteskozlekedesi_engedely_MINTA.pdf

Töltéskorona használati engedélyek igényelhetők igazgatóságunk központjában és a Szakaszmérnökségeken is, illetve együttműködési megállapodással bíró továbbértékesítő partnereinknél, ahol az érvényes tagság további feltétele a kiváltásnak:

·         Sporthorgász Egyesületek Győr-Moson-Sopron megyei Szövetsége

·         Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetsége

·         Országos Magyar Vadászkamara Győr-Moson-Sopron megyei Területi Szervezete

 

Az ÉDUVIZIG működési területén érvényes engedély birtokában közlekedésre igénybe vehető töltéskorona szakaszok az alábbiak, melyeket a mellékelt térképes formában is megjelenítettük:

Hansági Szakaszmérnökség területén:

·         Rábca jb. 0+000-29+741 tkm (Rábca árvízkaputól 86-os útig)

·         Rábca bp. 0+000-30+667 tkm (Rábca árvízkaputól 86-os útig)

·         Mosoni-Duna jp. 11+063-33+200 tkm (Rábca árvízkapu – Mecsér)

Szigetközi Szakaszmérnökség területén:

·         Duna jp. 0+000-53+085 tkm (Vének-Dunakiliti V. zsilip)

·         Dunakiliti duzzasztómű területére külön engedély váltható

·         Mosoni-Duna bp. 0+000-10+200 tkm (Vének-Győr, Kócsag utca)

·         Mosoni-Duna bp.:12+940-13+365 tkm (Bahnhof rampa-Püspökerdei lejáró)

·         Mosoni-Duna bp.:15+776-35+695 tkm (Újfalusi rampa-Dunaszentpál)

Rábai Szakaszmérnökség területén:

·         Rába jp. 2+165 – 83+835 (GySEV hídtól a magaspartig)

·         Rába bp. 2+079 – 83+621 (GySEV hídtól Sárvár 85. sz. útig)

·         Marcal jp. alsó: 0+000 –2+396 (torkolattól a magaspartig)

·         Marcal jp. felső 0+000 – 4+593 (Bakony-értől a magaspartig)

·         Marcal bp. 0+000 – 17+800 (torkolattól a közúti hídig)

·         Répce-árapasztó bp. 0+000 –10+773 (torkolattól a közútig)

·         Répce-árapasztó jp. 0+000 – 9+665 (torkolattól a földútig)

Tatai Szakaszmérnökség területén:

·         Csak egyedi igény esetén, külön szerződéssel adható engedély.

Az engedély térítésmentes cseréjét az eredeti okirat leadásával kezdeményezheti a feltüntetett jogosult pl. rendszám vagy alapadat változás esetén.

Szeretnénk felhívni minden kedves töltéskorona használó figyelmét, amennyiben felszínen úszó szennyező anyagokat, halpusztulást, valamint a víz állapotának hirtelen, gyors megváltozását (víz színének, szagának változása, habzás, halak szokatlan viselkedése) tapasztalja vagy a töltésben, annak tartozékaiban, a vízkormányzási műtárgyakban rendellenességeket, rongálódásokat, illetve illegális használatot észlel, állampolgári kötelezettségének eleget téve szíveskedjen értesíteni az ÉDUVIZIG állandó műszaki ügyeletét a +36-30/959-4388 számon.

Kérjük a tisztelt töltéskorona használókat, hogy az ÉDUVIZIG munkatársainak és járműveinek a szakági feladatok elvégzése érdekében járó elsőbbséget és akadálymentes haladást biztosítani szíveskedjenek a minél hatékonyabb munkavégzés céljából Az ÉDUVIZIG munkatársa a töltéshasználat szabályszerűségét jogosult ellenőrizni, a közlekedőket irányítani vagy megállítani.

Igazgatóságunk törekszik arra, hogy a védművek megóvása, mint jogszabályban rögzített alapfeladatai mellett a társadalom jóléti, rekreációs igényeit is figyelembe véve üzemeltesse védműveit, ehhez azonban a lakosság szabálykövető magatartása és együttműködése elengedhetetlen. Ennek érdekében kérünk minden töltéskorona használót,  hogy közösségi szellemben tekintsen a töltésekre és kölcsönös toleranciát tanúsítson az ott közlekedőkkel szemben. Támogassa az ott szolgálatot ellátó kollégáinkat a munkavégzésben, akik valamennyiünk biztonsága érdekében teszik a dolgukat. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a fentiekben ismertetett lakosság általi töltéshasználati lehetőségek csak a tényleges árvízvédekezés nélküli időre értendők és kizárólag a védművek koronáin történő igénybevételre terjednek ki. A védművek koronán kívüli bármely más részének közlekedésre történő igénybevétele szigorúan tilos, mely a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. tv. 246. §-a szerint ár- és belvízvédelmi szabálysértésnek minősül.

Bízunk abban, hogy a jövőben a fentiek figyelembevételével hosszútávon kialakul az a terület használati kultúra, mely mindannyiunk megelégedésére szolgál.

Köszönjük együttműködésüket!

 

Térképek az ÉDUVIZIG területén elhelyezkedő, engedéllyel bejárható töltésszakaszokról szakaszmérnökségeink szerinti megosztásban: