Erdőlátogatási szabályok

Igazgatóságunk erdőterületeinek és fával borított területeinek látogatási szabályai

Igazgatóságunk vagyonkezelésében álló mentett oldali és hullámtéri erdőterületeken, továbbá egyéb fával borított területeken személy és vagyonvédelmi okokból, továbbá a természeti környezet állapotának megóvása érdekében 2015-ben felhívást tettünk közzé honlapunkon „Az ÉDUVIZIG erdőterületeinek és fával borított területeinek látogatási szabályai”  címmel.

 A tárgyi felhívás szükségét és időszerűségét támasztják alá a kb. 3-4 évente bekövetkező súlyosabb, ill. gépjármű-töréssel is járó balesetek (pl. Esztergom, Neszmély, Nick, Győr), valamint az elmúlt években   történt kisebb erdei tűzesetek. Az idei évben az igazgatóságunk felülvizsgálta a felhívást, melynek eredményeként a gépjárművel történő közlekedés esetében a meglévő korlátozást továbbra is fenntartja,   mivel nem célja az esetleges káresemények kockázatának növelése és a károkból eredő felelősség átvállalása. Kockázati okokból a faállomány alatti parkolás műszaki-biztonsági feltételeit nem tudjuk   garantálni.

 A felhívás alapján a hullámtéri, ill. vízparti területekre a behajtás nincs teljes körűen megtiltva a lakosság számára, de a gépjárművel történő közlekedés csak a kijelölt utakra korlátozódik.

 Lényeges elem, hogy a látogatott területeken szabadidős tevékenység (pl. üdülés, sportolás, horgászat, kirándulás, stb.) céljából bárki saját felelősségére tartózkodhat, a terület látogatásának anyagi és   személyi kockázatát a területre belépők önként vállalják. A felsorolt területek látogatása vihar esetén tilos és balesetveszélyes.

 A felhívás részletesen kitér a tűzgyújtás, a hulladékelhelyezés és a növényzet rongálásának tilalmára, tartalmazza az esetlegesen bekövetkező és   észlelt víz- és talajszennyezés, valamint illegális hulladékelhelyezés esetén értesítendő ÉDUVIZIG műszaki ügyeleti telefonszámot. A tűzgyújtási   tilalommal kapcsolatban a meglévő figyelmeztető táblák további táblákkal bővülnek a hatékonyabb figyelemfelhívás érdekében.

A látogatók a felhívásban ismertetett szabályokat a látogatáskor kötelesek betartani, azokat a területre történő belépéssel magukra nézve elfogadottnak tekintik.

Ezek megszegését szakembereink a helyszínen ellenőrizhetik.