Répce,Rábca menti területek, vizes élőhelyek helyreállítása, vízellátása I. ütem

Igazgatóságunk a Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) keretében 72 352 250 forint vissza nem térítendő támogatásból valósította meg a Répce, Rábca menti területek, vizes élőhelyek helyreállításának, vízellátásának II/I. ütemét az Új Széchenyi Terv keretében.

A teljes beruházás két ütemből áll, az első ütem kivitelezésére szóló Támogatási Szerződést 2010. október 29-én írta alá Igazgatóságunk, a tényleges munka a 2011. szeptember elején kezdődhetett meg és 2012. május végén fejeződött be. 

A projekt létrejöttét a Dél-Hanságban egyre nö­vekvő természetvédelmi vízigény, valamint a Répce vízfolyás rossz ökológiai és vízgazdálkodási állapota indokolta. A pályázati konstrukció fő célja az élőhely-védelem és az élőhely-helyreállítás volt, így a vízgazdálkodási célok mellett kiemelt jelentőséget kapott a természeti értékek megóvása és gyarapítása.

 

A projekt első üteme közvetlenül a Répce Répcelak és Hövej közötti szakaszát foglalta magában, mely Natura 2000 védettségű terület. A projekt megvalósításának eredményeképpen a jelenleginél nagyobb (hozzávetőlegesen kétszeres) lesz a meder vízlevezető képessége úgy, hogy megőrizzük és javítjuk a vízfolyás természetközeli állapotát. A természetközeli rendezéssel egyaránt javulni fog a térség ökológiai és vízgazdálkodási állapota, valamint teljesülnek az EU Vízkeretirányelv és a Natura 2000 területek védelméről szóló irányelv elvárásai.

Images: 
hazai_nemzetk_zi: 
lezart_futo: