Felhívás

Turisták és a horgászok számára

Megkezdődött a KEHOP- 1.4.0-15-2015-00002 számú  „Nagyműtárgyak fejlesztése és rekonstrukciója” című projekt Dunakiliti térségi projektelemeinek a kivitelezése. A rekonstrukciós munkák első részeként a Dunakiliti duzzasztómű bakdarujainak (2 darab 40/10 tonnás) rekonstrukciójára kerül sor. A felújítási munka olyan fázisba ért, hogy a duzzasztómű kezelőhídján az átjárás és a műtárgy környezetének turisták által történő megtekintése munka- és balesetvédelmi szempontból veszélyes, ezért az előreláthatólag július 15-ig tilos!

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet szerinti vízjogi engedélyezési eljárás kezdeményezéshez 2018. január 1. napjától mellékelni kell valamennyi  vízhasználat, vízimunka, vízilétesítmény kérelem esetén a vízügyi igazgatóság vízügyi objektumazonosítási nyilatkozatát. Dokumnetumok elérhetőek az alábbi linken.