XLIII. Országos Vízrajzi Értekezlet Tatán

2021-ben igazgatóságunk szervezte meg az Országos Vízrajzi Értekezletet, mely idén már a 43. alkalom volt az ágazat életében.

Az eseményre szeptember 28-29-én került sor Tatán, ahol 85 fő vett részt az Országos Vízügyi Főigazgatóságról és a 12 vízügyi igazgatóságról összesen, a külső szervezetektől meghívott előadókkal együtt.

Az előadások érintették szinte valamennyi fontosabb folyamatban lévő szakterületi fejlesztést és megoldásra váró problémát a vízrajzi informatikától az eszközbeszerzésekig, vagy éppen a hordalékmérések módszertani fejlesztéséig. A fórumok során számos kolléga élt a kérdések és javaslatok megfogalmazásának lehetőségével, melyekre az előadók és az Országos Vízügyi Főigazgatóság képviselői reagáltak. A baráti vacsorán az értekezlet levezető elnöke átadta az előző konferencia óta nyugdíjba vonult kollégák részére a „vízmérce rendet”, melyen – a hagyományoknak megfelelően- piros számok jelzik az igazgatósági munkában eltöltött évek számát. Az esemény a szakmai információk közvetítésén túl egy másik nagyon fontos szerepet is betölt: lehetőséget biztosít a szakterületen dolgozó kollégák személyes kapcsolatainak ápolására, erősítésére.

A 2022. évi szakági értekezlet rendezőjeként a stafétát jelképező vándor vízmércét Tóthné Seres Éva, az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság osztályvezetője vette át Németh József igazgató úrtól.

Sütheő László műszaki igazgatóhelyettes, ÉDUVIZIG:

Dömötör Szilveszter, Vízrajzi és Adattári Osztály vezetője, ÉDUVIZIG:

Lábdy Jenő, műszaki főigazgató-helyettes, OVF:

vízmérce rend adományozás a nyugdíjas kollégák részére:

vándor vízmérce átadás:

Vándor vízmérce:

résztvevők: