Workshop és továbbképzés a LIFE+ SandBoil projektben

2021. november 22-én igazgatóságunk a Magyar Mérnöki Kamara és a Magyar Hidrológiai Társaság győri területi szervezeteivel közös továbbképzési rendezvényt szervezett, amely a Duna és hazai mellékfolyóinak árvízvédelmi helyzetével és azok fő problémáival, lehetséges megoldásaival foglalkozott. A workshopon bemutattuk a 2021 őszén indult LIFE+ SandBoil olasz-magyar EU projektet és annak előrehaladását, eddigi magyarországi eredményeit. A fejlesztés az altalaj tönkremeneteli problémáit, azon belül is a buzgárképződés megakadályozását vizsgálja. Előadás hangzott el a Duna Stratégia keretein belül elkészült Rába szükségtározó gazdasági elemzés végkövetkeztetéseiről, valamint a hazai "ÁKK-2" - árvízkockázat-kezelési országos projekt eredményeiről. A jelenleg építés alatt álló Mosoni-Duna torkolati mű árvízkockázat-csökkentő hatását és térségi hidrológiai következményeit is taglalták az előadók, továbbá felvetítették az igazgatóság jövőbeli fejlesztési elképzeléseit. Az előadásokat online formában is követni lehetett.