Volt kollégák relikviáiból nyílt kiállítás

Az MHT Győri Területi Szervezete 2017. májusában szervezett két nagy múltú vízügyi dolgozóról - Illés Aladár és Veöreös György – szóló bemutató előadást, melyet Petrőcz Bálint elnökségi tag tartott. Az előadáson és az ideiglenes kiállításon nemcsak az MHT tagok és igazgatósági dolgozók, hanem mindkét megemlékezett családtagjai is részt vettek. A jól sikerült előadás és igazgatóságunknak ajándékozott relikviák alapján egy állandó kiállítást nyitottunk volt munkahelyükön, a Rábai Szakaszmérnökségen, ahol bemutatjuk az érdeklődőknek a két kiváló szakember szakmai életútját. A nicki telephelyen Illés Aladár, a győri Szarvas utcai szakaszmérnökségi épületben pedig Veöreös György kiállítása tekinthető meg. Mindketten a Rábaszabályozó Társulatnál kezdték munkájukat és annak megszűnése után jogutódjánál Igazgatóságunknál folytatták tevékenységüket, majd innét is mentek nyugdíjba.

Veöreös György (1902 Tét-1996 Győr)

Sokszínű mérnöki tevékenységét nehéz lenne felsorolni. Sok munkája közül kiemelkedik a belvízlevezető csatornák építésében, a Fertő tó magyarországi részének vízszintes és mélységi felmérésében valamint a Fertő tó levezető Hanság-csatorna megépítésében való részvétele, de ide sorolhatók a Rába és az Ikva szabályozása, a Bakony-ér nyári gátjának, a Marcal töltés nyomópadkájának, valamint a Pándzsa torkolati szakaszának kiviteli munkái is. Kisalföld napilapnak nyilatkozva így foglalta össze tevékenységét. „Negyvenévi munkásságom idején az út-és vasútépítést kivéve a mérnöki munka minden területén alkottam valamit, ami javára vált édes hazámnak, Magyarországnak”. A Rábaszabályozó Társulat megszűnése után az Igazgatóságnál Rábai Szakaszmérnökségén folytatta munkáját, ahol később annak vezetője lett.

Illés Aladár (1902 Győr - 1966 Budapest)

A mérnöki lét szinte minden ágát gyakorolta. Tervezési tevékenysége igen széleskörű: duzzasztógát, ármentesítés, belvízrendezés, csatornaszabályozás, áteresz, zsilip, bukó, kisebb-nagyobb hidak, szivattyútelepek, halastó, öntözési terv s mindezek kivitelezését is vezette. Ezenkívül földméréssel is foglakozott. A szakember munkájában a leggrandiózusabb feladat kétségkívül a nicki gát építése volt. A Rábaszabályozó Társulat megszűnése után előbb a Rába felső szakasz vezetésével, majd 1962-től az Árvízvédelmi csoport vezetésével bízták meg.

Mindkét szakember munkásságát bemutató kiállítást a hozzátartozók által Igazgatóságunknak ajándékozott iratokból, oklevelekből, kitüntetésekből és emléktárgyakból a Rábai Szakaszmérnökség dolgozói állították össze, melyet ezúton is köszönünk.