VIZIKÖZMŰ

TSONLINE (Településsoros Online Adatfeldolgozó Rendszer)

Magyarország települési szennyvíz-elvezetési és-tisztítási helyzetét nyilvántartó Településsoros Jegyzékről szóló és Tájékoztató Jegyzékről, valamint a szennyvíz-elvezetési agglomerációk lehatárolásáról szóló 379/2015. (XII. 18.) Kormányrendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. sz. mellékletében rögzített adatszolgáltatási kötelezettséggel kapcsolatban:

  • A Rendelet 6.§ (1) bekezdése értelmében a 2. sz. melléklet szerinti adatszolgáltatást elektronikusan kell teljesíteni a fővárosi és a települési önkormányzatoknak a tárgyév december 31-én fennálló állapotra vonatkozóan a tárgyévet követő év április 30. napjáig.
  • A teljesítésért a jegyző a felelős.

Az elektronikus adatszolgáltatás elérhetősége:

oaf.vizugy.hu -> Községháza kép

VKONLINE (Víziközmű Online Adatfeldolgozó rendszer)-OSAP 1376 adatszolgáltatás

Az adatszolgáltatás a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 2.§ (1) bekezdés i.) pontja, valamint 178/1998. (XI.6.) Korm. rendelet alapján kötelező a víz-és csatornaközműveket üzemeltető állami, önkormányzati és társasági tulajdonban lévő gazdasági szervezetek részére.

Az adatszolgáltatást elektronikusan kell teljesíteni.

Az adatszolgáltatás benyújtási határideje: a tárgyévet követő április 30. napjáig.

Az elektronikus adatszolgáltatás elérhetősége:

oaf.vizugy.hu

IPONLINE (Ipari víztermelés és vízhasználat Online Adatszolgáltatás)

Az adatszolgáltatás a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 2.§ (1) bekezdés i.) pontja, valamint 178/1998. (XI.6.) Korm. rendelet alapján kötelező az 5 m3/h teljes, illetve 80 m3/nap frissvíz használatot elérő ipari jellegű vízhasználók részére.

Az adatszolgáltatást elektronikusan kell teljesíteni.

Az adatszolgáltatás benyújtási határideje: a tárgyévet követő április 30. napjáig.

Az elektronikus adatszolgáltatás elérhetősége:

iaf.vizugy.hu

A belépést követően rendelkezésre állnak a szakmai- és a rendszerútmutatók.