Vízvisszatartás a Mosonszentjánosi tűsgátnál

Igazgatóságunk Hansági Szakaszmérnökségének területén idén 2023.03.13-tól kezdődött meg a duzzasztás a Hanság-főcsatornán lévő Mosonszentjánosi duzzasztón. A csapadékhiányos időjárás miatt a talajvízszintek lecsökkentek, azonban  a e műveletnek köszönhetően a főcsatorna  duzzasztó feletti szakaszain az altalajnedvesítés érdekében megfelelő vízszint állítható elő.

A Mosonszentjánosi duzzasztó, egy úgynevezett tűsgát, melyből Magyarország területén már csak néhány található. A 19. század végén épült, majd a 20. század elején a Rábaszabályozó Társulathoz került, amely gondoskodott annak felújításáról, mert egy 1913-as próbaduzzasztás alkalmával tönkrement. Ebben az időszakban a Főcsatornán több duzzasztó is épült (összesen 4 db), hogy az altalajnedvesítési érdekeknek megfelelő vízszint előállítható legyen.

A II. világháborúban mind a négy duzzasztót felrobbantották, s csak a mosonszentjánosi és a mekszikópusztai műveket építették újjá. A duzzasztó mai állapotában középen egy 7 m szélességű nyílással rendelkezik, melyet fa tűkkel (35 db) lehet elzárni. A két oldalán 2,0-2,0 m átmérőjű fatáblás zsilipnyílások találhatók, melyekkel az üzemelési előírásnak megfelelő duzzasztott vízszint állítható be. Funkciója tehát a duzzasztás általi vízvisszatartás, mellyel a környező Princz-Hanyi és Dél-Hansági területek megfelelő talajvíz háztartása biztosítható.  

A duzzasztó működtetése jelenleg a Fertő tó levezetőrendszer keretében, a Magyar-Osztrák Vízügyi Bizottság által elfogadott üzemeltetési szabályzat, ill. a magyar hatóság által kiadott vízjogi üzemeltetési engedély alapján történik. A Bizottság tervei között szerepel, hogy egy újabb vízvisszatartó műtárgy létesítésével tovább javítsa térség talajvízháztartását. Ennek érdekében a magyar szakértők már kezdeményezték egy közös magyar-osztrák INTERREG-projekt indítását, amely megvalósulása esetén a vízpótlás tervezésének forrásait biztosíthatná.