Vízkészlet-gazdálkodási térségi terv

Igazgatóságunk az Országos Vízügyi Főigazgatóság kérésének megfelelően elkészíttette a Kisalföld tájegység vízkészlet-gazdálkodási térségi tervét (VKGTT), és az annak részét képező stratégiai környezeti vizsgálatot (SKV). A terv az öntözési célú infrastrukturális fejlesztéseket, valamint a mezőgazdasági vízigények hosszú távú kielégíthetőségét vizsgálja vízkészlet-gazdálkodási szempontból. A VKGTT egy stratégiai terv, amely az engedélyező hatóságok részére is támpontot ad a közeljövőben megjelenő különböző célú vízigények engedélyezhetőségére vonatkozóan. A terv tartalmazza a korábban, a térségi öntözésfejlesztés érdekében kidolgozott koncepcióterv infrastrukturális fejlesztési elemeit, valamint része egy felszín alatti vizes modellvizsgálat is, mely a jelenlegi, az engedélyezés alatt álló és közeljövőben tervezett vízhasználatok térségi talaj- és mélységi vízkészletekre gyakorolt hatását elemzi, hatásmérséklő intézkedések figyelembe vételével is.

Igazgatóságunk az Egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Korm.rendelet értelmében kikéri a környezet védelméért felelős szervek szakmai véleményét. Ennek érdekében 2020. március 5-től nyilvánosságra bocsátja a  VKGTT tervet és mellékleteit, valamint az SKV tanulmányt, melyek a  következő linkről letölthetők:

http://owncloud.eduvizig.hu/index.php/s/tMrq984gTw4iATM

A közzétételtől számítva 30 nap áll rendelkezésre a véleményadásra. Kérjük, hogy a dokumentumokat szíveskedjenek áttekinteni, és az azzal kapcsolatos véleményeiket, állásfoglalásukat legkésőbb 2020. április 4-ig a következő e-mail-címre eljuttatni:

vizgazdalkodas@eduvizig.hu

Igazgatóságunk a megadott határidőre beérkezett véleményeket és észrevételeket veszi figyelembe. A vélemények beérkezését követően a vonatkozó 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet előírásai szerinti eljárást lefolytatja, és a dokumentációt jóváhagyásra a Győr-Moson-Sopron megyei Kormányhivatal környezetvédelmi osztályára felterjeszti.