VÍZHASZNÁLATOK

VÍZHASZNÁLATOK adatszolgáltatása

A vízhasználatokra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségeket a 178/1998. (XI. 6.) Kormányrendelet szabályozza. (4/A §. és 1.sz. melléklet)

VH-MEZŐ /Mezőgazdasági vízhasználat és vízszolgáltatás/

         (régi OSAP 1373)

Adatszolgáltatásra kötelezettek:  a regionális vízművek, vízitársulatok, mezőgazdasági vízhasználatra vízjogi engedéllyel rendelkező engedélyesek

teljesítés határideje: a tárgyévet követő január 31.

Az adatszolgáltatást elektronikusan kell teljesíteni a vízügyi igazgatóság felé a csatolt adatlap kitöltésével és megküldésével az alábbi e-mail címre:

belviz@eduvizig.hu

Kérjük, hogy az adatlapot Excel formátumban, csak az első oldalt kinyomtatva, aláírva, szkennelve .pdf formátumban   megküldeni szíveskedjenek!

 

VH-FAV /felszín alatti vizet kitermelő vízkivételek, valamint megfigyelő kutak üzemi figyelési tevékenysége/

         (régi OSAP 1375)

Adatszolgáltatásra kötelezettek: azon vízbázisok üzemeltetői, amelyeknél  az átlagos víztermelés (Q) mennyisége nagyobb, mint 100 m3/nap, továbbá a 10 m3/napnál többet kitermelő ivóvízszolgáltatók, valamint a vízügyi igazgatóság által kijelölt víztermelők

teljesítés határideje: a tárgyévet követő március 31.

Az adatszolgáltatást elektronikusan kell teljesíteni a vízügyi igazgatóság felé a csatolt adatlap kitöltésével és megküldésével az alábbi e-mail címre:

vizgazdalkodas@eduvizig.hu

Az e-mail tárgyában szerepeltetni kell: a „VH-FAV” szót, illetve az engedélyes nevét.  

Kérjük, hogy az adatlapot Excel formátumban, csak az első oldalt kinyomtatva, aláírva, szkennelve .pdf formátumban   megküldeni szíveskedjenek!

 

VH-FEV /felszíni vízkivételek és a felszíni vízbe történő vízbevezetések adatai/

         (régi OSAP 1694)

Adatszolgáltatásra kötelezettek: 500 m3/év feletti mennyiségű felszíni vízkivételre vagy felszíni vizekbe történő kibocsátásra vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkező egyedi vízhasználók, vízszolgáltató vállalkozások

teljesítés határideje: a tárgyévet követő január 31.

Az adatszolgáltatást elektronikusan kell teljesíteni a vízügyi igazgatóság felé a csatolt adatlap kitöltésével és megküldésével az alábbi e-mail címre:

vizgazdalkodas@eduvizig.hu

Az e-mail tárgyában szerepeltetni kell: a „VH-FEV” szót, illetve az engedélyes nevét.  

Kérjük, hogy az adatlapot Excel formátumban, csak az első oldalt kinyomtatva, aláírva, szkennelve .pdf formátumban   megküldeni szíveskedjenek!

Amennyiben több objektummal rendelkezik, minden objektumra (vízkivétel, vízbevezetés) külön adatlapot kell kitölteni.

Az aktuális adatlapok, illetve a kitöltési útmutató az OVF honlapjáról, az alábbi linkről is letölthetők:

http://www.ovf.hu/hu/osap-doc