Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv felülvizsgálata (VGT2)

Jelentős vízgazdálkodási kérdések (JVK)

2009-ben elkészült Magyarország első Vízgyűjtő-gazdálkodási Terve. A 6 éves tervezési ciklusnak megfelelően 2015. év végéig szükséges a vízügyi ágazatnak az első terv felülvizsgálatát elvégezni, melynek előkészítése során, 2014. novemberében készültek el a Jelentős Vízgazdálkodási Kérdések című dokumentumok. Ezek az anyagok tartalmazzák a vízgyűjtők általános bemutatása mellett azon problémákat, melyek a felszíni és felszín alatti vizek minőségi és mennyiségi állapotára valamilyen módon hatással vannak és mértékükből adódóan valóban fontosnak, jelentősnek tekinthetők.

Mivel a hazai vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés területi alapját a 4 db részvízgyűjtő és a 42 db tervezési alegység képezi, a JVK-k is ezen területekre vonatkozóan készültek el. Az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 6 alegység dokumentumainak elkészítésében érintett, ezek:

  • 1-1 Szigetköz
  • 1-2 Rábca és Fertő tó
  • 1-4 Marcal
  • 1-5 Cuha (Bakony-ér) és Concó
  • 1-6 Által-ér
  • 1-7 Gerecse és Duna Gönyű-Szob között víztest

 

Az 1-3 Rába alegység elkészítése a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság feladata, Igazgatóságunk közreműködő szerepet tölt be.

A részvízgyűjtő szintű tervek esetében Igazgatóságunk a Duna részvízgyűjtő szintű tervezés összefogója.

Az összeállított dokumentumok vitaanyagok, melyek 6 hónapon keresztül, bármely érintett vagy érdeklődő részéről véleményezhetők. Az észrevételeiket 2015. május 30-ig küldhetik meg a felsorolt alegységi, valamint a Duna részvízgyűjtő tekintetében az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság

vgt2@eduvizig.hu email-címére, vagy 9002 Győr, Pf.: 101. postacímére.

 

Rába tervezési alegység területére vonatkozóan a vélemények a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság

vgt2@nyuduvizig.hu email-címére, vagy 9701 Szombathely, Pf.: 52. postacímére

küldhetők.

 

Jelentős Vízgazdálkodási Kérdések fent hivatkozott dokumentumai megtalálhatók az Országos Vízügyi Főigazgatóság (www.ovf.hu) honlapján a Vízkészlet-gazdálkodás/ Jelentős Vízgazdálkodási Kérdéseink menüben, illetve a www.vizeink.hu honlapon is.

Címkék

Események

13
04/13/2018 - 15:45

Időpont: 2018. május 8. 10:00
Helyszín: Győr, Kálóczy tér 8., ÉDUVIZIG csónakház

13
04/13/2018 - 15:45

Időpont: 2018. április 24. 9:30
Helyszín: Szombathely, Vörösmarty u. 2., NYUDUVIZIG II. em. tárgyaló
 

13
04/13/2018 - 15:45

Időpont: 2018. április 23. 10:00
Helyszín: Győr, Kálóczy tér 8., ÉDUVIZIG csónakház