A védekezésre „békeidőben” kell felkészülni

A vízkárelhárításra való felkészülés egyik legfontosabb feladata, hogy a vagyonkezelésünkben levő vízkárelhárítási létesítmények állapotát, védképességét évente felülvizsgáljuk. A szakbizottsági felülvizsgálatokat már nyáron megkezdtük. Ennek során, a védvonalakon levő műtárgyakat, szivattyútelepeket, védelmi anyagokat, véderdőket, informatikai és hírközlő hálózatot, központi műszaki ügyeletet ellenőrizték a szakemberek.

Az őszi hónapokban teszünk eleget az ár- és belvízvédelmi, vízrendezési művek felülvizsgálati kötelezettségnek. A felülvizsgálatokon az Igazgatóság vezetése mellett az Országos Vízügyi Főigazgatóság, a védelmi bizottságok, társ vízügyi igazgatóságok képviselői is részt vesznek. Ilyenkor áttekintjük az előző évi felülvizsgálatok tapasztalatai alapján megfogalmazott intézkedések teljesülését, kitűzzük a jövő évi feladatokat.

A működési területünk önkormányzatainak figyelmét felhívtuk arra, hogy az önkormányzati tulajdonú védelmi létesítmények felülvizsgálatát el kell végezniük. Kérésre, illetve a vízkár-veszélyeztetettségi fok alapján Igazgatóságunk munkatársa, valamint az érintett vizitársulat képviselője is részt vesz a felülvizsgálaton, segítve az esetlegesen felmerülő problémák megoldását.