Uniós támogatással valósul meg a Rába-völgy árvízvédelmi fejlesztése

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF), a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság (NYUDUVIZIG) és az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság (ÉDUVIZIG) által alkotott konzorcium a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) keretében valósítja meg a „Rába-völgy projekt, a térség árvízvédelmének kiépítése” című, KEHOP-1.4.0-15-2016-00018 azonosítószámú projektet. Ennek keretében került sor 2018. szeptember 26-án Szentgotthárdon a beruházás sajtónyilvános nyitó rendezvényére.

Az Európai Unió és Magyarország Kormánya támogatásával, 3 milliárd 590 millió forint ráfordítással megvalósuló projekt legfőbb célja, hogy komplex árvízvédelmi fejlesztésekkel javuljon a Rába völgyében élők épített és természeti környezetének árvízvédelmi biztonsága. A fejlesztéseknek köszönhetően az árvízvédelmi művek biztonságosabbá, az árvízkárok megelőzhetővé válnak. A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű projekt a Rába folyó teljes magyarországi szakaszára kiterjed Szentgotthárd és Győr között, így a NYUDUVIZIG  és az ÉDUVIZIG működési területét is érinti, a kivitelezési munkálatok pedig közvetlenül 9 projekthelyszínt foglalnak magukba.

Igazgatóságunk területén települési másodrendű árvízvédelmi vonalakat hoznak létre Kenyerin, Ostffyasszonyfán és Pápocon, valamint védekezésre alkalmas magas partok kiépítése történik meg Csöngén és Kemenesszentpéteren. Pápoc környezetében a lefolyási viszonyokat fogják javítani tereprendezéssel, területhasználat megváltoztatásával. Győrben a Mihálkovics T. sétányon pedig a mentett oldali szivárgó rendszert fogják kiépíteni a meglévő védvonal állékonysága érdekében. A beruházás a Marcaltői szakaszvédelmi központ fejlesztését is magában foglalja.

A kivitelezési munkák várhatóan 2019. év elején fognak elkezdődni, az építési munkák befejezése 2021. márciusára várható. A fejlesztések hosszú távon és fenntartható módon hozzájárulnak a lakott területek árvizek elleni védelméhez, csökkentve az árvízi veszélyeztetettséget, melynek köszönhetően a térség gazdasági-társadalmi fejlődése is felélénkülhet, hiszen az árvízvédelmi biztonság megléte egyaránt kedvez a turisztikai, gazdasági és egyéb településfejlesztési szempontoknak.

A projektről további információ olvasható: http://rabavolgyarvizved.ovf.hu