Tavaszi bejárások az ÉDUVIZIG terültén

Március folyamán mind a négy – Hansági, Rábai, Szigetközi, Tatai – Szakaszmérnökségünk területén sikeresen lezajlottak az ilyenkor esedékes felülvizsgálatok.

A területileg érintett védelemvezetők a védelmi szervezeti beosztásuk alá tartozó műszaki kollégákkal végigjárták a felügyeletük alá tartozó töltésszakaszokat és megvizsgálták a töltések aktuális állapotát (töltéskorona járhatósága, gyeptakaró állapota, előterek állapota, töltéstartozékok megfelelősége, stb.). A bejárások kapcsán áttekintették a legutóbbi felülvizsgálat óta történt eseményeket, változásokat, továbbá aktualizálták és ellenőrizték a vonatkozó dokumentumokat (árvízvédelmi tervek, védelmi szervezeti beosztások, erőforrás tervek, operatív tervek, általános segédletek). A szakaszokra újonnan beosztott kollégák a korábbi védekezések tapasztalatairól és az esetlegesen szükséges beavatkozásokról kaptak helyszíni tájékoztatást.

A tapasztalatokról jegyzőkönyvek készülnek, melyek segítségül szolgálhatnak a további árvízvédelmi felkészülési munkák tekintetében.

A Hansági Szakaszmérnökségünkön fontos és pozitív változás, hogy a Rábca bal parton folyamatban van a "Rába és a Rábca folyó mentesített öblözeteinek árvízvédelmi fejlesztése" című európai uniós projekt, melynek keretében megkezdődött a Börcsi, Mosonszentmiklósi, Lébényi és Mosonszentjánosi övcsatorna torkolati zsilipek átépítése.  A régi, már nem megfelelően működő műtárgyak állapota az elsőrendű védvonal állékonyságát veszélyeztette, így a Mosoni-Duna-Rábcaközi öblözet árvízi elöntési veszélyének csökkentése érdekében rekonstrukciójuk már régóta indokolt volt.

A bejáráson tapasztaltak közül fontos még kiemelni a hódok okozta kártételeket, melyek komoly gondot okoznak több területen. A hódjáratok miatt a parti sávok nehezen járhatók, a hullámtéri erdők, folyamatban lévő erdősítések is komoly károkat szenvednek. A kirágott fák eltávolítása a fenntartó utakról, töltésekről, depóniákról napi szinten jelentkező feladat. 

A folyómedrekbe, csatornákba épített hódgátak a víz lefolyását akadályozzák, a szomszédos haszonnövényekkel beültetett területeken, erdőrészletekben anyagi károkat okoznak a gazdáknak. A károk csökkentése/elkerülése érdekében a hódgátak bontása igazgatóságunk részére kiadott hatósági engedélyben foglalt előírások betartása mellett rendszeresen végzendő feladata szakaszmérnökségeknek.

Mindezek mellett általánosságban megállapítható, hogy árvízi védvonalainkon alapvetően nem történt jelentős változás, azok alkalmasak egy esetlegesen érkező árhullám biztonságos levezetésére.