A Szigetközi Vízpótlórendszer Üzemeltetési Bizottságának ülése

A Szigetközi Vízpótlórendszer Üzemeltetési Bizottsága 2017. november 16-án, az ÉDUVIZIG Putz termében tartotta meg a 2017. évi II. ülését.

A bizottsági ülésen több fontos napirendi pontot tárgyaltak meg.

A tervezést végző VIZITERV Environ Kft képviselője ismertette a "Felső-dunai mellékág-rendszerek árvízvédelme és vízpótlása I. ütem" című projekt vízjogi létesítési engedélyezési, és a tender terveit, illetve tájékoztatást adott projekt jelenlegi állásáról. A Bizottság tagjai nagy érdeklődéssel követték a projektről szóló tájékoztatót.

A Sporthorgász Egyesületek Győr-Moson-Sopron Megyei Szövetsége, és Máriakálnok polgármestere által tavaszi üléskor kezdeményezett Mosoni-Duna felső vízbetáplálására vonatkozó üzemrend módosítási javaslatok ismét napirendre kerültek. Az idei első ülésen tett észrevételek figyelembevételével, az Igazgatóságunk szakemberei ismertették az általuk elvégzett részletes hidrológiai elemzések eredményeit. A Bizottság tagjai mindezeket figyelembe véve részlegesen módosították a Mosoni-Duna felső vízbetáplálási üzemrendjét.

A Bizottság megtárgyalta az Erdészeti Szaporítóanyag Termelő és Értékesítő Kft. kérelmét is, amely egy a Dunasziget község külterületén, egy hullámtéri szigeten lévő, tervezett kötélpálya építésével kapcsolatos.