Szigetközi hullámtér ökológiai célú részleges elárasztása

 A Szigetközi mellékágrendszer részleges elárasztásához adottá váltak a hidrológiai feltételek. Ennek megfelelően, a szlovák vízügyi üzemeltető partner biztosítani fogja az elárasztáshoz szükséges többlet vízhozamot. Az elárasztás a tervezettek szerint 2017. május 02-án reggel 10 órakor kezdődik és várhatóan 14 napig fog tartani.  Ezen időszak alatt a hullámtérbe a normál üzemrend szerinti maximális 160 m3/s-os vízbetáplálás helyett 200-210 m3/s vízmennyiség bevezetésére kerül sor. Az ilyen mértékű vízbetáplálás lehetővé teszi a mellékágrendszerben lévő medrek feltöltését, valamint az alacsonyabban fekvő laposok időszakos vízborítását. A mesterséges árasztás segíti a hullámtéri ökoszisztéma tavaszi megújulását, a Szigetköz természeti értékeinek hosszú távú megőrzését.

Felhívjuk a vízi túrázók figyelmét, hogy a hullámtéri vízpótló rendszer elárasztása a vízszintet és az áramlás sebességét is megnöveli, ezért nem javasoljuk a vízfelület sportcélú használatát az árasztás ideje alatt.