Szemléletformáló előadás a csornai gimnazistáknak

Csorna Város Önkormányzata a város délkeleti, kisvárosias beépítettségű területén található csapadékvíz elvezető rendszerének rendezésére több mint 158 millió forintos európai uniós támogatást nyert.

A város csapadékvíz elvezetési rendszerének kiépítése már régóta szükséges és tervezett feladat volt. Az elmúlt években megvalósult beavatkozások pontszerűek voltak, és főként egy-egy ingatlanra, utcára vonatkoztak. A beruházással az önkormányzat célja az volt, hogy a település környezeti állapota javuljon, a helyi vízkár veszélyeztetettsége csökkenjen. Mára a kivitelezési munkák befejeződtek.

A projekt lezárásaként Igazgatóságunktól Szilbekné Molnár Katalin osztályvezető asszony kapott felkérést, hogy a csornai Hunyadi János Gimnázium és Szakközép Iskola tanulói számára szemléletformáló előadást tartson 2018. december 13-án, melynek témái a klímaváltozás hatásai, a csapadékvíz elvezetés kérdései, a projekt hozzájárulása a környezeti fenntarthatósághoz, valamint a csapadékvíz helyben tartása volt.