Szemléletformáló előadás az écsi általános iskolában

2022. április 28-án Gombás Károly az Árvízvédelmi és Folyógazdálkodási  Osztály vezetője  tartott előadást az écsi Petőfi Sándor általános iskolában a környezetvédelmi témahét keretében. Az utóbbi években a községben jelentős beruházások történtek a csapadékvíz elvezető rendszer korszerűsítése érdekében. Ennek apropóján az 5. és 6. évfolyam számára a szemléletformáló órák a települési vízgazdálkodás kérdéskörét taglalták. A földrajzi és domborzati viszonyok bemutatása mellett az önkormányzati és lakossági feladatokat tekintették át a csapadékvíz visszatartás és elvezetés érdekében, főként videók és képek segítségével. A foglalkozást lezáró kérdőívet szinte minden diák hibátlanul töltötte ki és a prezentáció alatt is aktívak voltak a nebulók, sok kérdés és hozzászólás hangzott el.