Szádfalverés Ásványrárón

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) a KEHOP 1.4.0/2015 konstrukció keretében sikeresen pályázott uniós pénzügyi forrásra a „Védképesség helyreállítása az I. rendű árvízvédelmi fővédvonalakon” című projekttel, mely a 2016. évi őszi felülvizsgálatokon tapasztaltak és az elmúlt években levonuló árvizek alkalmával regisztrált árvízi jelenségek alapján vált indokolttá. Ennek eredményeként 12 milliárd forintos EU társfinanszírozású támogatásból valósulhat meg a védképesség helyreállítását szolgáló beruházás.

Az OVF a tervezett fejlesztéseket a szakmai irányítása alá tartozó Vízügyi Igazgatóságok kezelésében lévő elsőrendű árvízvédelmi fővédvonalakon hajtja végre. A beruházás kiterjedésére jellemző, hogy a hazai 12 regionális vízügyi igazgatóságból 10 területileg érintett a projekt megvalósításában.

A projekt egyik részfeladata a Duna jobb parti töltés 24+410 – 25+590 tkm közötti szakaszán az árvízvédelmi töltés alatti talajrétegben a szivárgási úthosszt növelése. Ennek érdekében egymáshoz kapcsolódó szádlemezeket vernek le a töltés vízoldali töltéslábánál. Ennek hatására a fakadóvizes jelenségek (mentett oldali káros árvízi jelenség) csökkenése és az altalaj állékonyságjavulása várható.

A művelet 2018. június 18-án kezdődött meg Ásványrárón és előreláthatólag július közepéig tart. Összesen 180 m hosszan, 8 méter mélyen 1440 m2 területű szádfalat építenek be.

A munkálatok a Porkolátoki csatorna zárt szakaszának cseréjével folytatódnak ugyanezen töltésszakasz mentett oldali védősávjában.