Stakeholder workshopot rendeztünk

A SEDDON II (A Duna hordalékvizsgálata II) magyar-osztrák határon átnyúló Interreg V-A Ausztria-Magyarország Együttműködési Program 2014-2020 keretében megvalósuló projekt a Felső-Duna hordalékviszonyainak mérésekkel és mintavételekkel történő feltárása,

a hordaléktranszport folyamatok modellezése, valamint ezek infrastrukturális hátterének megteremtése céljából indult 2016-ban.

Az említett célok megvalósítása a végéhez közeledik, így a projektpartnerek időszerűnek tartottak javaslatokat megfogalmazni az elért eredményekre épülő új projektek tartalmára vonatkozóan.

A javaslatok összegyűjtésére eszközként a workshopot választották, melynek keretében a hordalékadatok és modellek minden meghatározó felhasználója ("stakeholder", azaz "érdekelt fél") elmondhatta véleményét.

A 2022. június 15-én kifejezetten aktív részvétellel megtartott rendezvényen -külső szervezetként- képviseltette magát mindhárom dunai vízügyi igazgatóság, az EU Duna Régió Stratégia, a Fertő-Hanság Nemzeti Park és a Széchenyi Egyetem is.