Sikeres volt a Dunakiliti projektelem műszaki átadása

A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében megvalósult „Nagyműtárgyak fejlesztése és rekonstrukciója” (KEHOP-1.4.0-15-2015-00002) tárgyú árvízvédelmi fejlesztéseket szolgáló országos beruházás fő célja 7 vízépítési nagyműtárgy átfogó fejlesztése és rekonstrukciója. Ennek eredményeként biztosíthatóvá válik biztonságos, károkozás-mentes és üzemszerű működésük és fenntartásuk, valamint a vízgazdálkodási rendszer hatékonyabb és gazdaságosabb működtetése.

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság és 6 területi vízügyi igazgatóság konzorciumában megvalósult projektben igazgatóságunk is részt vesz. A projekt egyik eleme a területünkön lévő Dunakiliti duzzasztómű és létesítményei: a hajózsilip, a fenékküszöb, valamint a Szivárgócsatorna vízrendszerén lévő 2 db vízkivételi és további 4 db vízszintszabályzó műtárgy.

Ezek a létesítmények a Szigetközi Hullámtéri és mentett oldali Vízpótló Rendszer kulcsműtárgyai, emellett árapasztó és jégleeresztő szerepük is van. Segítségükkel szabályozható módon felduzzasztható a Duna folyam vize, melyből így a meglévő 3 töltőbukón keresztül, gravitációs kivezetésekkel elegendő víz vezethető a hullámtéri mellékág rendszerekbe.

A projekt keretében felújították a Dunakiliti duzzasztómű és a hajózsilip, a 6 db Szivárgócsatornán lévő műtárgy vasbeton- és acélszerkezeteit, az elektromos, az irányítástechnikai, a hidraulikus és a gépészeti berendezéseit.

A létesítmények elkészültek és 2022. május 31-én sikeresen befejeződött azok műszaki átadása.

A felújított Dunakiliti duzzasztómű és létesítményei a jövőben az eddigieknél nagyobb üzemi biztonsággal tudják ellátni a Szigetközi Hullámtéri és Mentett oldali Vízpótló Rendszer üzemeltetési szabályzatában megfogalmazott feladataikat.