SEDDON II projekt: szakmai tanulmányút Bécsbe

Igazgatóságunk szakmai tanulmányutat szervezett a győri Széchenyi Egyetem hallgatói és a Győri SZC Hild József Építőipari Technikum tanulói, valamint oktatóik részére a Bécsben épülő hidraulikai laboratóriumba 2022. május 23-án.

Az európai szinten is kiemelkedő jelentőségű laborkomplexum a "SEDDON II - A Duna hordalékvizsgálata II" tárgyú EU projekt elemeként valósul meg a Duna és a Duna-csatorna közötti területen, közvetlenül az utóbbi vízbetáplálását biztosító nussdorfi zsilip alatt.

Az osztrák-magyar beruházásban hazai oldalról a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem mellett igazgatóságunk is részt vesz projekt partnerként.

A létesítményt Helmut Haberscack professzor, a vezető partner BOKU projektmenedzsere mutatta be egy közel 3 órás időtartamú, érdekfeszítő és rendkívül informatív bejárás keretében.

A program első negyedében a közel 40 fős hallgatóság részletes tájékoztatást kapott a laboratórium vízfolyások hordalékviszonyainak kutatásában betöltendő szerepéről és feladatairól.

A közel 100 m hosszúságú, 25 m szélességű épület magasságilag összesen 4 szintre tagozódik, melyekből 2 a terepszint alatt található. A 3 db csarnok mellett számos iroda és szociális helyiség biztosítja majd a teret a technológiai folyamatok és azok irányítása számára.

 Az építmény kétségkívül legkülönlegesebb műszaki megoldása az 1:30-as léptékű kisminta-kísérletek vízellátását szolgáló, maximálisan 10 m3/s vízszállítású csatorna átvezetése az épületen. Tekintettel arra, hogy a Duna hordalékos vize nem alkalmas minden kutatási célra, egy 1 m3/s kapacitású ivóvíz-vezetéket is kiépítenek. A vízellátás pontos szabályozását puffer víztartályok alkalmazásával oldják meg.

Ahogyan az a fentiekből már sejthető, egy olyan zárt térben, ahol ilyen mennyiségű víz van folyamatosan jelen, nélkülözhetetlen a levegő nedvességtartalmának szabályozása. A feladatot egy nagy teljesítményű légszárító berendezés látja el a hozzá tartozó vezetékrendszeren keresztül.

A kivitelezési munkák teljesítési határideje - a projekt befejezési határidejével összhangban- 2022 év vége. A létesítmény teljes költségvetése mintegy 50 millió euró, melynek kb. a 20%-át fedezi a SEDDON II projekt, a bekerülési költség többi részét -egyebek mellett- Bécs városa és Alsó-Ausztria tartomány biztosította.

A különleges élményt biztosító tanulmányút résztvevői nem csak köszönetüket fejezték ki Haberscack professzornak, de abbéli reményüket is, hogy a már berendezett laboratóriumot később működés közben is lesz alkalmuk megtekinteni.