Rangos elismerés a Mosoni-Duna torkolati műtárgy tervezőjének és kivitelezőjének

A belügyminiszter által alapított és adományozott elismerésekről szóló 37/2012. (VIII. 2.) BM rendelet alapján Lampl Hugó Emlékplakett adományozható a tervezési, kivitelezési, technológiai, tájesztétikai és környezetvédelmi szempontból kimagasló, gazdaságosan megvalósított, továbbá gazdaságosan üzemeltethető vízilétesítmény tervezéséért, kivitelezéséért felelős természetes személynek a létesítmény megvalósításában való meghatározó közreműködéséért, valamint az eredményesség érdekében kifejtett munkája elismerésére.

Az emlékplakettet évenként egy, a pályázat benyújtásának évében vagy az azt megelőző három évben Magyarországon üzembe helyezett létesítmény tervezéséért, valamint egy, a létesítmény kivitelezéséért felelős természetes személy nyerheti el.

2023. évben a Lampl Hugó Emlékplakettet a Mosoni-Duna torkolati műtárgy főtervezője, Benedek András és a kivitelező Konzorcium vezetőjének főmérnöke, Kozári György kapták, amelynek átadására a Víz Világnapján – március 22-én – a Belügyminisztériumban került sor.

A díj adományozását bronz emléktábla örökíti meg, amelynek a torkolati műtárgynál történő ünnepélyes felavatásáról igazgatóságunk a későbbiekben intézkedik.

Gratulálunk a kitüntetetteknek!