PLATFORM - Proactive Lajta/Leitha Flood Risk Management

A projekt technikai és pénzügyi adatai:

Interreg V-A Ausztria-Magyarország Együttműködési Program 2014-2020
Projektazonosító: ATHU033

Vezető partner:

  • Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság

Projekt partner:

  • Amt der Burgenländischen Landesregierung, Abteilung 5 – Baudirektion

 

A projekt teljes költségvetése: bruttó 278.000 EUR

ÉDUVIZIG-re eső támogatás összege: bruttó 169.500 EUR 

 

A projekt kezdő dátuma: 2016.07.01.

A projekt záró dátuma: 2018.12.31.

 

Interreg projekthonlap: www.interreg-athu.eu/platform

 

A projektről az EUSDR PA5 prioritásterület honlapján megjelent összefoglaló:

https://www.danubeenvironmentalrisks.eu/platform

 

A projekt célja és eredményei:

Az utóbbi évtizedben a Leitha/Lajta folyó közös vízgyűjtőjét több árvíz sújtotta, melyek különböző károkat okoztak a határmenti régiókban Ausztriában és Magyarországon. Az árvízkockázat a közös vízgyűjtőn csak nemzetközi együttműködéssel és a határtérségben összehangolt árvízkockázat-kezeléssel csökkenthető hatékonyan az EU Árvízi Irányelvében foglaltaknak megfelelően.

Az árvízkockázat-kezeléshez szükséges alapadatokat, előzetes árvíz-levezetési számításokat és beavatkozási lehetőségeket a projektpartnerek kidolgozták a korábbi „CEframe” projekt keretein belül és egy kétoldalú Memorandum került aláírásra a jövőbeli együttműködés iránymutatására. Mivel az APSFR területek a határtérség ezen részén nem összefüggőek, ezért közös stratégiai lépések szükségesek a mindkét ország előírásainak megfelelő védelmi biztonság megteremtéséhez. Az árvíz levonulása a Lajta alsó 37 km hosszú szakaszán egy összetett folyamat, melyben terepi levonulás, szükségtározók és több folyómeder is részt. Mindkét ország beavatkozásai visszahatnak a helyi viszonyokra és csak egyeztetett tevékenységek járhatnak kölcsönös előnyökkel.

A projekt célterülete a Lajta folyó Nickelsdorf-Mosonmagyaróvár közötti alsó szakasza volt, mely kiterjedésen a Lajta folyóból több mellékvízfolyás ágazik ki és torkollik be, szükségtározók találhatók az ágak között, vízerőtelepek és különböző műtárgyak keresztezik a víztesteket, továbbá teljes hosszban különböző mértékű árvízi eseményekre méretezett védművek húzódnak a rendszer külső peremén. A határ előtt még osztrák területen a Lajta főmederből kiágazik a Balparti-csatorna (Komitattskanal) a nickelsdorfi osztóműnél, így két ágon lép be Magyarország területére a vízhozam, melyet a határ vonalában húzódó, de magyar területen lévő Összekötő-csatorna egyenlít ki a vízjárás felső tartományában. A Balparti csatorna Mosonmagyaróvár északi részén torkollik vissza a főmederbe. A Lajta folyó befogadója a Mosoni-Duna folyó.

A projekt egy egyedülálló lehetőség volt olyan fenntartható nemzetközi árvízkockázat-kezelési stratégia megvalósítására, ahol a megjelenített megoldások ténylegesen megfelelnek az EU Árvízi Irányelv, Víz Keretirányelv és az Élőhely Irányelv előírásainak, továbbá az eredmények kielégítik helyi igényektől a makro-regionális elvárásokig terjedő skálát. A projekt finanszírozás lehetőséget adott a műszaki tervezésen túl konkrét fejlesztések megvalósítására is több mint 20 MFt értékben Magyarországon. A kivitelezési munkák elsődleges célja az árvíz-levezetési képesség fokozása volt az ökológiai állapotok javításával együtt. Mosonmagyaróvár belterületén a Pozsonyi úti híd alatti mederszűkület bővítésre kerül. A felsőbb szakaszokon a felhagyott határőrhidak pilléreit eltávolították a mederből és stabilizált szivattyúzási helyet létesítettek. A Márialigeti duzzasztómű feletti hosszabb mederszakaszon kotrás történt a levezető-képesség javítására. A Lajta és Balparti csatorna közötti Összekötő csatorna szelvényét szintén bővítették és hallépcső épült a korábbi fix bukó helyére az ökológiai átjárhatóság biztosítása érdekében, mely egy több mint 70 éve fennálló akadályt hidalt át a két ország közötti vízi életterek összekapcsolásával.

Magyar oldalon a védelmi dokumentációk átfogó aktualizálását elvégezte az ÉDUVIZIG. Elkészült a hosszútávú fejlesztéseket megalapozó, magyar-osztrák fejlesztési koncepcióterv, mely benyújtásra került a Magyar-Osztrák Vízügyi Bizottság részére közös stratégia elfogadása érdekében.

A projekt sajtónyilvános záró rendezvénye 2018.11.26-án került megrendezésre Mosonmagyaróváron, ahol bemutatásra kerültek az eredmények. A projekt sikeresen lezárult és jelentős előrelépésnek tekinthető a vízgyűjtő szintű közös árvízkockázat-kezelés lehetőségeinek kibővítésében, továbbá mintául szolgálhat hasonló határmenti kérdések hatékony megoldására.

 

 

 

 

 

 

 

Images: 
hazai_nemzetk_zi: 
lezart_futo: